Családfagyógyító mise 2020 december

 

A mise elején

 • 3 dologról lesz szó ebben a szentmisében
  • A héten volt a guadalaupei Szűzanya ünnepe. Annak zsolozsmájából két dolog is megérintett. Ezt szeretném közvetíteni számotokra.

Kezembe került egy szentség hírében meghalt nápolyi papnak a tanítása a teljes Istenre hagyatkozásról.

   • Ezt már feltettem az Engesztelők lapjára, ezért csak röviden idézek belőle, hiszen ott a teljeset elolvashatjuk, átelmélkedhetjük.

És kaptam postán az USA-ból egy áldást, ezt is szeretném közvetíteni számotokra.

 • Minden bűn, amit nem bánunk meg, és nem kérünk értük bocsánatot, átokként hat az életünkben, és ezek az átkok generációkon keresztül is öröklődhetnek, kifejthetik hatásukat.
 • Most ezekből hozunk ide egy csokorra valót Isten elé, és bánni akarjuk ezeket őseink, leszármazottaink nevében is. És kérjük Istent, hogy törje meg ezeket az átkokat, és adja meg számunkra a bocsánatot és a gyógyulást.
 • A következő fohászokra válaszoljuk: Könyörülj rajtunk, Urunk
 • Eléd hozunk Urunk, most minden haragot, gyűlöletet, bosszút, amelyek generációkon keresztül akadályozták a családunkban a megbocsátást és a békességet.
 • Eléd hozunk minden elutasítottságot, amely családunkban előfordult: amikor a férj vagy a feleség nem fogadták el, hanem elutasították egymást vagy a másik házasfél rokonait, valamelyik családtagot, gyermeket, vőt, menyet, sógort, anyóst, apóst, megszólták őket, ártottak nekik, vagy valamilyen visszaélést is elkövettek ellenük.
 • Eléd hozzuk mindazokat a kifejezett átkokat, amelyekkel a szülők, nagyszülők, dédszülők átkozták meg leszármazottaikat, és azok családjait.
 • Eléd hozzuk mindazokat az átkokat, amelyek őseink okkult praktikái miatt nehezednek a családunkra.
 • Eléd hozzuk mindazokat az átkokat, káros következményeket, a melyek a szexualitással kapcsolatosak: a paráznaságokat, önkielégítéseket, házasságtöréseket, abortuszokat, homoszexualistást, leszbikusságot, vérfertőzést, pornográfiát, mindenféle perverziókat.
 • Eléd hozzuk mindazokat a terheltségeket, pánik és egyéb betegségeket, gyengeségeket, amelyek valamilyen traumából, fizikai, pszichés, vagy szexuális bántalmazásból származnak.
 • Eléd hozzuk a csalások átkait, amikor őseink megcsaltak, becsaptak, megtévesztettek másokat, és ennek következtében a megkárosítottakat és saját családjukat is szellemileg tönkretették, és gátolták az utánuk következő generációk előre haladását.
 • Eléd hozzuk azokat az őseinket, akik erőszakosak voltak, gyilkoltak, mások vérét ontották, és ezért a halál és a pusztulás átkát örökítették át udódaikra.
 • Eléd hozzuk az irigység átkait, amikor irigy és kapzsi őseink mások javaira nyújtották a kezüket, és ennek érdekében okkult eszközöket is igénybe vettek.
 • Eléd hozzuk az aposztázia, a hitehagyás bűnét, az okkult bálványimádásokat, a pénz, a mammon szeretetét, amelyek anyagi és szellemi romokat hagytak maguk után.
 • Eléd hozzuk azokat a bűnöket, átkokat, amelyek egyéb romokat hagytak maguk mögött, az okkultizmust, a varázslást, a szerencsejátékot, a pazarlást, a házasságtörést, a prostitúciót, a megerőszakolást.
 • Eléd hozzuk a különféle dolgokhoz, főleg az anyagiakhoz való ragaszkodásokat, amelyek ehhez a földhöz kötnek még a halál után is, és nem engednek a mennybe szállni.
 • A következő kérésekre Ámen-nel válaszoljunk!
  • Kérünk Jézus, bocsáss meg őseinknek, szabadítsd ki őket a tisztítótűzből, engedd el adósságaikat, és nekünk pedig, akik még ezen a földön élünk  add meg a jóvátétel, a vezeklés, az engesztelés lelkületét. Ámen.

Uram, Jézus Krisztus, eléd hozom önmagamat, és közbenjáró képviselőként családomat, rokonságomat, családfámat. Eléd hozok minden meg nem gyónt, meg nem bánt, ki nem engesztelt bűnt, átkot, rontást. Jézus Krisztus, a Te Nevedben, valamint családom, rokonságom közbenjárójaként bocsánatot kérek mindenkitől, akit én vagy családom… megbántottunk vagy rosszat kívánva nekik megátkoztunk. Ámen

Jézus Krisztus, a Te Nevedben és Irántad való szeretetből és engedelmességből, teljes szívemből megbocsátok önmagamnak és mindenkinek minden bűnt, sértést, átkot, amellyel nekem vagy családomnak kárt okoztak. Kérlek Jézus, hogy szereteted és irgalmad végtelen nagy mértéke szerint Te is bocsáss meg mindnyájunknak, és add meg a kölcsönös kiengesztelődés ajándékát minden érintettnek. Ámen.

Kérünk, hogy mindannyiunkat pecsételj el Önmagadnak, és Szent Véreddel tisztítsd meg és mosd át azokat a sebeket, amiket a bűnök, bántások okoztak. Dicsőítünk és áldunk Téged irántunk való nagy irgalmadért! Ámen.

Eléd hozok minden átkot és rontást, melyet rám, vagy családomra mondtak, vagy amelyet én, vagy családom mondtunk másokra. Kérlek Jézus, Neved Hatalmával és Szent Véreddel törj meg minden átkot és rontást, tedd ezeket semmissé és érvénytelenné. Ámen. Most pedig magam és a családfám valamennyi generációja közé helyezem Jézus Krisztus véres keresztjét. Jézus nevében kijelentem, hogy a generációk között valamennyi kapcsolat Jézus Krisztus drága vérén legyen átszűrve! Szűnjön meg minden rossznak a továbbadása, csak a jó származzon tovább. Ámen.

 

 

Homilia

 • A guadalupei Szűzanya Juan Diegonak
  • Ne aggódj nagybátyád betegségével vagy bármi más bajoddal kapcsolatban. Nemde én a te Anyád vagyok? Nemde oltalmam és védelmem alatt állsz? Nemde én vagyok életed forrása és boldogsága? Jól tudod, hogy az én ölemben és karjaimban vagy! Vajon szükséget szenvedsz-e bármiben? Ne szomorkodj, és ne aggodalmaskodjál!

Ma sok féle félelem, aggodalom keríti hatalmába az embereket. A Szűzanya bártorító, édesanyai szavai a guadalupei látnoknak, Juan Diegonak, számunkra is bátorítást jelenthetnek, a neki mondott kedves bátorító édesanyai szavak nekünk is szólnak.

 • De nemcsak édesanyánk van, aki ölelő karjaiban tart minket, hanem van Mennyei Atyánk is, aki képes minket megvédeni minden veszélytől, és atyai áldásával fel tud készíteni minket mindara, ami az életben ránk vár.
  • A guadalupei Szűzanya zsolozsmájából
   • Kantikum – MTörv 32, 1-12
   • Vajon nem tulajdon Atyád ő neked, *
   • aki létrehívott, alkotott, és fönntart?
   • 7Emlékezz csak a régi időkre, *
   • vedd sorra az egyes nemzedékeket!
   • Kérdezd atyádat, és ő megtanít, *
   • vagy őseidet, ők majd elmondják neked!

A teljes Istenre hagyatkozás

  • Isten elsősorban a mi Mennyei Atyánk. Alapvető, hogy bízzunk benne, és mindenben rá hagyatkozzunk

A múlt héten tettem fel az Engesztelők Lapjára a teljes Istenre hagyatkozás imáját.

   • (Egy szentség hírében meghalt nápolyi papnak, Don Dolindo Ruotolonak adta ezt a tanítást az Úr)

A teljes szöveget megtaláljuk az engesztelok.hu oldalon. Most csak néhány gondolatot szeretnék idézni belőle.

   • Miért vagytok nyugtalanok és megzavarodottak? Hagyjátok Rám a gondjaitokat, minden ügyeteket és megnyugszotok.

A Rám hagyatkozás ezt jelenti: nyugodtan csukjátok be a lelketek szemét és adjátok át magatokat Nekem, hogy a karjaimba vegyelek és átvigyelek a túlsó partra, mint egy anya az alvó kisgyermekét.

Ami összevisszává tesz és nagyon árt nektek, az a grüblizés, az egy gondolat körül forgás és az aggodalmaskodás, amivel kínozzátok magatokat, mert azt hiszitek minden áron nektek kell mindent megoldani.

Mennyit tudok Én tenni, ha a lélek lelki és anyagi szükségeiben Hozzám fordul, Rám néz és azt mondja: „Gondoskodj TE!” és közben becsukja a szemét és elnyugszik Bennem.

A szenvedésben imádkoztok, hogy vegyem el azt, de úgy vegyem el, ahogy ti elképzelitek… Hozzám fordultok, de azt akarjátok, hogy alkalmazkodjam a ti elgondolásotokhoz. Olyanok vagytok, mint az a beteg, aki az orvostól egy kúrát kér, de ő maga akarja előírni, hogy az milyen legyen.
Ne így imádkozzatok, hanem úgy, ahogy tanítottalak a Miatyánkban! „Szenteltessék meg a TE Neved” – ez azt jelenti: „Dicsőítsen meg ez a bajom és szorongatásom”. „Jöjjön el a TE Országod” – ez azt jelenti: „Minden építse a Te Országodat bennünk és a világban”. „Legyen meg a TE akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is” azt jelenti: „Tégy ebben az ügyemben úgy, ahogy a legjobbnak látod az örökéletünk és a földi életünk szempontjából”

Ha igazán azt mondjátok: “Legyen meg a TE akaratod” vagy: „Gondoskodj TE!” akkor beavatkozom egész mindenhatóságommal és megoldom a kilátástalan helyzetet. És ha azt látod, hogy a helyzet rosszabbodott, ahelyett, hogy javult volna – ne nyugtalankodj! Csukd be a szemed és mond bizalommal: „Legyen meg a TE akaratod, gondoskodj TE!”

Bizony mondom neked, gondoskodni fogok, beavatkozom, mint egy orvos és akár csodát is teszek, ha kell. Azt látod, hogy a beteg állapota rosszabbodott? Ne nyugtalankodj, hanem csukd be a szemed és mond: „Gondoskodj Te!” Bizony mondom neked, gondoskodni fogok.

Csukjátok be a szemeteket és engedjétek, hogy a kegyelem áradata hordozzon!
Csukjátok be a szemeteket és engedjetek Engem munkálkodni!
Csukjátok be a szemeteket és forduljatok el a jövőért való aggodalmaskodástól, mint valami kísértéstől!

Egyedül Bennem bízzatok! Nyugodjatok el Bennem! Hagyatkozzatok Rám egészen! Csodákat teszek, abban a mértékben, amilyenben átadjátok magatokat Nekem, amennyire bíztok Bennem.

Ha azt látod, hogy minden csak egyre jobban összezavarodik, mond becsukva a lélek szemét: „JÉZUS, gondoskodj TE!” és tereld el a gondolataidat aggódásod tárgyától, mert nehéz neked a bajt látni és mégis bízni Bennem.
Tereld el a gondolataidat önmagadról! És cselekedj így minden szükségleteddel kapcsolatban!
Tegyetek mindnyájan így és állandó, nagy, csendes csodákat fogtok látni! Gondoskodni fogok mindenről, biztosítalak benneteket!
Imádkozzatok mindig így Rám hagyatkozva és nagy békesség fog eltölteni, akkor is, ha az áldozat és engesztelés kegyelmét adom nektek. Akkor is, ha szeretetem szenvedést rak rátok.
Lehetetlennek tűnik ez? Csukd be a szemed és mond egész lelkedből; „JÉZUS, gondoskodj TE!” – Meglátod, gondoskodni fogok.

 

Végül a hármas áldás, amit most elmagyarázok, hogy miket is tartalmaz, a mise végén pedig majd közvetlenül is adom nektek ezt az áldást.

  • A fény áldása megvilágítja a lelket, hogy hol áll, hogyan is áll Isten előtt.
   • Ez bizonyos szempontból a Nagyfigyelmeztetés elővételezése.
   • Azt közvetíti számunkra, hogy hogyan lát Isten minket.

A 2. áldás az un. apokaliptikus áldás. Sokan nem látják a körülöttünk zajló események igazi mozgatóit, csak emberileg akarják értelmezni azt, ami velünk történik, és többnyire úgy, ahogy a média azt nekik sugallja. Pedig már jócskán benne vagyunk az apokalipszisben, az utolsó időkben.

   • Ez az áldás felkészíti a lelket az olyan változásokra, amelyeket még soha át nem élt, és amelyekről még talán soha nem is hallott. Az ember szívébe helyezi a vágyat, hogy minden szempontból közelebb kerüljön a Mennyei Atyához, megnyitva ezzel a megtérés iránti vágyat. Tudást ad a léleknek, hogy békével elfogadja a változásokat, amelyek körülöttük és bennük végbe mennek, és a nehézségeket, amelyekkel szembe találjuk magunkat.

Az atyai áldás

   • magában hordozza a jó és a rossz megkülönböztetésének az ajándékát, és mélyebbre vonja a lelket Isten atyai szívébe és az isteni akarattal való egyesülésbe.

Ezeket az áldásokat azok is megkapják, akiket lélekben ide hoztok. Kérjétek meg őrangyalaitokat, családotok angyalait, hogy közvetítsék számukra.

 

Az áldás a mise végén. Az egyes fohászokra Ámennel válaszoljunk!

 • Szentlélek Isten jöjj fényeddel, világosítsd meg gyermekeid szívét, hogy úgy lássák magukat, ahogyan Te látod!

Szentlélek Isten, add világosságodat gyermekeidnek, hogy ne dugják a fejüket a homokba, hanem úgy szemléljék a körülöttünk lévő eseményeket, mint az utolsó idők eseményeit. Hogy ne emberi megoldásokat várjanak, és különösen ne fogadjanak el káros, romboló, betegítő megoldásokat, amelyek egyenesen a gonosztól valók!

Nyisd meg a szemüket arra, hogy mit és hogyan cselekszik ma a gonosz. De főleg arra, hogy hogyan cselekszel Te, Mennyei Atyánk.

Segítsd testvéreimet, hogy képesek legyenek becsukni a szemüket a gonosz megoldásai, kísértései előtt, és arra figyeljenek, hogy hogyan cselekszel Te, Mennyei Atyánk!

Szítsd fel, Szentlélek minden testvéremben a megtérés utáni vágyat, és add meg nekik, hogy békével el tudják fogadni azokat a változásokat is, amik bennük és körülöttük végbe mennek, és el tudják fogadni azokat a nehézségeket is, amelyekkel szembe találják magukat az elkövetkező időkben.

És végül a Szentlélek vond be testvéreimet, az ő szívüket, lelküket Isten atyai szívébe, és az isteni akarattal való tökéletes egyesülésbe!