A hit és a szeretet új kihívásaival kénytelen szembenézni a mai emberiség Eddig is ismert volt Jézus parancsa: ne csak azokat szeressük, akik minket szeretnek, akik úgy gondolkodnak mint mi, hanem szeressük ellenségeinket is. Ezt a parancsot különösen is aktuálissá tették az egyház irányvonalában a legfelsőbb vezetés szintjén pár éveContinue Reading

  A mise elején 3 dologról lesz szó ebben a szentmisében A héten volt a guadalaupei Szűzanya ünnepe. Annak zsolozsmájából két dolog is megérintett. Ezt szeretném közvetíteni számotokra. Kezembe került egy szentség hírében meghalt nápolyi papnak a tanítása a teljes Istenre hagyatkozásról. Ezt már feltettem az Engesztelők lapjára, ezért csakContinue Reading

Elhangzott Nagyfaluban a Szeháromság hegyen Csilik János atya síremlékének a megáldásakor 2017. augusztus 5-én   Csilik atyával, Éva asszonnyal, a nagyfalui engesztelő közösséggel való kapcsolatom, ismeretségünk éppen 10 évre nyúlik vissza. Most idejövet felidéztük első jövetelünket busszal. A busz akkor még nem tudott feljönni a hegyre. A közvetlenül a hegyreContinue Reading

Szentmise és közbenjárás családunk, emberi kapcsolataink gyógyulásáért

(Otthoni felkészülés a 3. pénteki esti 6 órás szentmisékhez, és közbenjáráshoz)

 

Ezek a 3. pénteki szentmisék, közbenjárások a saját gyógyulásunkról és az őseinkkel való kapcsolataink elrendezéséről, a kiengesztelődésről szólnak. Ahhoz hogy minél teljesebben át tudjuk imádkozni a saját életünket és családfánkat, szükséges az egyéni, otthoni előkészület.

Continue Reading

Szent István királyunk nagy tisztelője volt a Boldogságos Szűznek. Az Ő főünnepén, Nagyboldogszony napján végezte az ország irányítása szempontjából egyik legfontosabb tevékenységét, a törvénykezést. A törvénylátó napok mindig Nagyboldogasszony napjához kapcsolódtak. Szent István halála napja is ez a nap volt. Nagyboldogasszony napján fejezte be földi életét. Halála előtt pedig –Continue Reading

Tegnap Jézus Szentséges Szívének volt az ünnepe, ma a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szívének az ünnepe van Egy füzet segítségével szeretném bemutatni a két Szent Szívnek való felajánlás fontosságát A magyarság fő hivatása az engesztelés. Sok engesztelő szentje volt a magyar földnek. Azonban nemcsak a szentté avatottak szentek, hanem mindazokContinue Reading

 

Szeretem a mondanivalómat arra építeni, ami az aznapi szentírási olvasmányokban szerepel

 • Mik szólítottak meg?

  • Gyermekeket vittek Jézushoz, de a tanítványok elutasították őket

   • Ebben a verzióban, amit most hallottunk, az szerepel, hogy Jézus helytelenítette az apostolok magatartását

Egy másik helyen egyenesen az szerepel, hogy Jézus emiatt haragra gerjedt

 • Miért?

  • Mert mindenkit megillet az a jog, hogy Jézushoz menjen, vele találkozzék
  • A gyermekeket különösen is
  • És ki az, aki első helyen felelős azért, hogy a gyermek Jézussal találkozzék, őt megismerje?

A mai ünnep zsoltára és szentleckéje ugyanarról szól. ·    A zsoltárválasz: „Íme, eljövök, Uram, hogy megtegyem a te akaratodat.” A szentleckében ezt olvassuk: „Testvéreim! Lehetetlen, hogy bikák és bakok vére bűnöket töröljön el. Ezért nyilatkozik így Krisztus, amikor a világba lép: Áldozatot és ajándékot nem kívántál, hanem emberi testet alkottálContinue Reading