Kívánok neked nagyon boldog Karácsonyt! Kívánom neked, hogy légy Isten Mennyországa. Egy olyan gyönyörű hely, ahova a kisded Jézus vágyakozva kívánkozik. Legyen a szíved-lelked az Ő méhe és tabernákuluma, vagy éppen Bethleheme, ahol felüdül ezen év Karácsonyán. A bethlehemi barlang külsőleg csupa egyszerűség volt, jászol, szalma és barmok, de mégis,Continue Reading

Bocsa atya a Szőkefalvai imanapon

(forrás: Fénykirálynője) “Az engesztelés folyamatos Istenre figyelést követel, de egyben igen sok kegyelmet is leesd. A Szűzanya ígéretei szerint az áldozatos engesztelésünk segítségével tudja a gonoszt megvakítani, térdre kényszeríteni, illetve a tervét megsemmisíteni.”(Jánossy Gábor) Bocsa atya szerint, az engesztelés és a családfa gyógyítás szorosan összetartoznak. Az lehet csak jó engesztelő,Continue Reading