A legszebb karácsonyi üdvözlet, amit eddig kaptam

Kívánok neked nagyon boldog Karácsonyt!

Kívánom neked, hogy légy Isten Mennyországa. Egy olyan gyönyörű hely, ahova a kisded Jézus vágyakozva kívánkozik.

Legyen a szíved-lelked az Ő méhe és tabernákuluma, vagy éppen Bethleheme, ahol felüdül ezen év Karácsonyán. A bethlehemi barlang külsőleg csupa egyszerűség volt, jászol, szalma és barmok, de mégis, ott volt vele a Mennyország Szűz Mária, Szent József és az angyalok személyében és jelenlétében.

A te lelked is legyen a kisded Jézus mindene, amikor tehozzád bújik, hogy felmelegedjen szeretetedben. Íme, nézd a te kisded Teremtődet, Ki gondolatában és „legyen” szavával megteremtett Téged, hogy csak az Övé legyél, és nagyon féltékenyen szeret Téged. Azért akart, hogy mindörökre együtt legyetek. Folyton csak azt mondogatja neked: „szeretlek, szeretlek, szeretlek… végtelenül szeretlek”. Folyton a szívednek-lelkednek súgja hangtalanul, vagy alig hallhatóan. Ámulj el csodáin, és azon is, hogy mint a féltékeny szerető szülő mindig veled van és fogja a kezedet. Szüntelenül foglalkozik veled: benned lakik, lángolóan, szívének lobogó tüzével, forrón szeret Téged, és lelkedben folyton tisztítja lakhelyét. Sírva szenved, amikor ellenkezel Vele, de oly boldogan felemel, amikor Vele akarsz repülni. Folyton eltölt Téged kegyelmével és ajándékaival: újabb és újabb fénnyel és megvilágosodással, és elmédbe ülteti gondolatait, bölcsességeit. Barátokat szerez neked, és gondoskodó társakat, és odavezeti tehozzád őket. Juttat neked élelmet és innivalót is, csak hogy Vele foglalkozz továbbra is.

Veled akar alkotni, és veled munkálkodni. Veled akarja felajánlani magát újra és újra a Mennyi Atyának.

Csodáld meg Benne a legszeretetre méltóbb Hódítót, ki oly bódító szeretetével hódítja meg szívedet, hogy nem tudsz ellenállni neki. A szeretete oly lágy, kedves és fenséges, hogy aranyszálaival teljesen behálóz, és magával ragadja és kábulatban tartja szívedet. Amikor szükséges, felüdíti és felfrissíti bágyadt lelked. Ő egyben a legnagyobb Koldus is, aki kér és könyörög, és mindig többért kuncsorog. Ha kell, sír is és újra megkörnyékez, csakhogy figyelj Reá és Vele foglalkozz.

Néha játszik veled, és elrejtőzik, maga elé tolja a föld kincseit, a fénye helyett a sötétséggel borít el téged. Figyeli, hogy szereted-e még Őt olyan nagyon, ragaszkodsz-e még hozzá, mert ebben az esetben is, azaz mindig Ő akar lenni a te mindened.

Amikor bebizonyosodik, hogy már egészen az Övé vagy és azt teszed, amit Ő akar, megalkotja szívedből-lelkedből fenséges palotáját, Nagy Királyként lakozik benned, és részesít az Ő életéből, örömeiből, szenvedéseiből. Könnyű beszélni, de semmit sem tagadjon meg Tőle az ember, mert Ő még a legnagyobb szenvedésekben is a tenyerén hordoz minket. Mindent az ember javára fordít, mert Ő a Király, a Szeretet Királya, a Szívek Királya.

És ha te adsz, Ő 100-szorosan adja azt neked vissza. Ilyen Ő, Akit nem lehet megvesztegetni, de a szíved igaz szeretetével meg tudod Őt hódítani.

 Amikor valaki azt találja mondani, mindez csak egy kisgyermek meséi, eszünkbe kell, hogy jusson, amit az Evangelisták már leírtak Jézus szavaiból: gyermekek Angyalai szüntelenül látják a Mennyei Atya arcát (Mt 18,10), és ha nem leszünk olyanok, mint a gyermekek, nem mehetünk be a Mennyek Országába.

 De ha még ez sem elég, hogy higgyünk ennek, amikor eljön az időnk, hogy elhagyjuk a Földgömböt, ámulatba esünk a nagy meglepetéstől, hogy íme, Isten mégis csak létezik, mégis van, nemcsak a képzeletünkben, Ő mégis a „Vagyok Aki vagyok”, és nemcsak egy mesealak. Végtelenül vakító fényével elénk siet, és szíve összes melegével átölel minket pont úgy, ahogy a szerető szülő átöleli a végre hazatérő vándor gyermekét. Meg sem kell szólalnunk Előtte, mert minden korábbi gondolatunk, szavunk és tettünk, és az eleven lényünk már előre elmesélt rólunk mindent. Előhozza nekünk újabb Mennyei ajándékait, amelyeket már elkészített nekünk, és felöltöztet minket, mint a hercegeket.

 Kívánom, hogy az Úr Jézus mindig úgy nézzen Rád, mint a kedves gyermekére.

Kívánom, hogy szívedben-lelkedben igazi Karácsonyod legyen, és megtapasztald azt a fényt és végtelen örömöt, amit annak idején Szűzanya és Szent József átérzett, amikor valóságosan karjaikban tartották a várva várt Megváltót.

Gondolj arra kérlek, hogy a kisbaba Jézus már akkor is áldozatként ajánlotta fel szüntelenül szenvedéseit a Mennyei Atyának, amikor Édesanyja méhében volt, és amikor a világra született, így kérlek te is ajánld fel Vele egyesülve minden szenvedésed, hogy Isteni Szívének érdemeivel díszítsen ki téged.

Őrangyalod, Magyarország védőangyala és minden angyal, a szentek, legfőképp a te védőszentjeid legyenek mindenben a segítségedre.

Küldöm én is őrangyalomat, virrasszon ő is feletted, és könyörögve imádkozzon az Úrhoz érted.