A családfa gyógyítása

 • Mit jelent?

  • Gyógyítani azt kell, ami beteg

   • Beteg, a családunk, betegek a mi őseink?
   • Kérdezzük meg az ellenkezőjét! Ki mondhatja el, hogy minden szempontból egészséges a családja, minden rendben van a családjában?

    • Mutatni ezt szeretjük általában kifelé.
    • Ha baj van, az igyekszünk takargatni, amíg lehet.
  • A családfa gyógyítás lényege, hogy kivesszük magunkat és szeretteinket a gonosz lélek uralma alól, és Isten uralma alá helyezzük

   • Leszállunk az ördög szekeréről, amely a pokolba visz, és bizonyos szempontból már most is a poklot jelenti, és átülünk Isten szekerére, amely a mennyország felé tart.
  • Ez egyéni döntés kérdése. Sokan meg is hozzák ezt a döntést, de hamarosan szembe kerülnek éppen családjukkal, ott tapasztalják a legnagyobb ellenállást
  • A családfa gyógyítás abban is segít, hogy ezek a család oldaláról jövő ellenállások csökkenjenek

   • Nem biztos, hogy minden egy csapásra megoldódik, mert ott van az egyéni szabadság kérdése

    • Istennel bárki, bármikor szembe szegülhet
    • De legalább a hátországot biztonságban tudhatjuk a családfa gyógyítás után
   • És a családban összeszedett sérülések, betegségek sem feltétlenül egy csapásra gyógyulnak

    • a mi egyéni gyógyulásunknak is megvan a maga folyamata
 • Hogyan kerültünk a gonosz uralma alá?

  • Bűneink, mulasztásaink , lelki sebeink által

   • Megsértettek minket és tele lettünk haraggal, gyűlölettel, antipátiával
   • Mindez újabb konfliktusokat okozott

    • mint a vízbe dobott kő hullámai tovább terjedtek
  • Rendezetlen kapcsolatok, kiengeszteletlenségek által

   • ezen a földön élő emberekkel
   • őseinkkel
   • az abortált, megkereszteletlen gyermekekkel

    • bűnök, mulasztások történtek a családtagok, orvosok, a társadalom részéről
    • mindezt el kell rendezni
   • Családi tragédiák miatt szembefordultunk Istennel, meghasonlottunk önmagunkkal
  • Hamis tanítások által

   • asztrológia, agykontroll, transzcendentális meditáció, jóga, reiki, lélekvándorlás tana, stb.

    • Mindez rossz irányba visz bennünket.
    • Megnyílunk negatív hatalmak előtt, amelyeket már nem tudunk uralni Isten segítsége nélkül.
  • Okkult ördögi praktikák által

   • ezek is megjelentek világunkban
   • jóslás, rontás, különféle szerelmi és egyéb kötések, átkok
  • Istentelen, közömbös élet által a gonosz uralma alá kerülünk
 • Mik történnek a családfa gyógyításában?  Miket kell tennünk?

  • Az abortált magzatokkal helyreállítjuk a szeretetkapcsolatot
  • Dolgozni kezdünk tisztítótűzben szenvedő szeretteink kiszabadításán
  • Jézus nevében ellene mondunk a gonosz lelkeknek.
  • Elhatároljuk magunkat a gonosz emberektől, akik tudva és akarva teszik a rosszat.

   • a világban lévő bűntől és bűnös emberektől
   • a pokolban lévő őseinktől.

    • nem kell tudni, hogy kik vannak ott
    • a gonosz lélek őket is felhasználhatja, hogy betegségeket, megkötözöttségeket okozzon.
  • Kivesszük családunkat, házunkat, bizonyos útszakaszokat a gonosz uralma alól és Isten hatalma alá helyezzük
 • Hogyan végezzük a családfa gyógyítást?

  • Őszinte bűnbánattal

   • ez az első és legfontosabb, hogy Istennel álljon helyre a szeretetkapcsolat
   • de Ő ezt feltételhez köti

    • „Bocsásd meg a mi bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk…”
    • tehát nekünk is meg kell bocsátanunk

     • ha ezt nem tesszük, mi sem nyerünk bocsánatot, nem áll helyre Istennel a kapcsolatunk
     • ha valaki haragos indulatokkal, bosszúval a szívében járul szentáldozáshoz, azt szentségtörő módon teszi, a gonosz ezáltal egyre jobban megkötözi
     • Ha a szívünkben ott van a gyűlölet, és azt mondjuk a másiknak, hogy még a halálos ágyán se bocsátunk meg neki, akkor egyre jobban a gonosz lélek hatalma alá kerülünk
    • Meg kell tanulnunk a megbocsátást és a bocsánatkérést

     • Ha kimondjuk, hogy teljes szívünkből megbocsátunk az ellenünk vétőknek először távolból, ahogy a tékozló fiú tette, majd később személyesen is, ezáltal által sok betegségből meggyógyulunk
     • Sok betegségünknek nincs fiziológiai alapja, hanem éppen a kiengeszteletlenségeinkből fakadnak
     • Ezekben az esetekben a megbocsátás és a bocsánatkérés által meggyógyulunk.
  • Szabadító imával

   • A bűnök által hozzá kötődünk a gonosz lelkekhez. Minden elkövetett bűn egy vékony drót, amely végül drótkötéllé válik.
   • Sok hamis dolgot elhitetnek a gonosz lelkek

    • elsőként, hogy ők nem léteznek

     • nem létező ellenség ellen nem védekezik az ember
    • nincs pokol, vagy ha van is, üres

     • ezáltal kiesik még a büntetéstől való utolsó távoltartó is
    • a paráznaság v. a házasságtörés az jó dolog
    • templomba járás rossz, stb.
   • A szabadítás által egy fényt, világosságot kapunk, hogy mi a rossz Isten szemével. Fokozatosan megváltozik a látásunk
   • A megkötözöttek olyanok, mint egy madár, amelynek elég, ha egy cérnával van megkötözve

    • amíg el nem vágják azt a cérnát, nem tud repülni a madár
    • sok ember azonban nem cérnákkal van megkötözve, hanem erős kötelekkel
   • A szabadító imával Isten elvágja kötelékeinket, és Isten számára szabaddá válunk.
   • Ma már létezik sátánizmus is. Már olyan is van, hogy valaki odaajánlja magát, vagy gyermekét a sátánnak
   • A szentmisében fogunk ilyen szabadító imát is végezni

    • lesznek, akik megszabadulnak, elszakadnak kötelékeik
    • a súlyosabb esetekben kitartóan kell imádkozni, böjtölni, szentmiséket, kilencedeket felajánlani
    • a legsúlyosabb esetekben püspökhöz, püspök által kinevezett ördögűző paphoz kell fordulnunk (Imádkoznunk kell azért is, hogy vegyék komolyan a püspökök ezt a feladatukat, minden egyházmegyében nevezzenek ki ördögűzőt!)
  • Teljesen átadom magam Jézus Krisztusnak

   • Azt akarom, hogy csak ő vezessen
   • Nézzük sorban ezeket a területeket!
 • Mik a teendők az abortált gyermekekkel kapcsolatban?

  • Mindenekelőtt Istentől kell bocsánatot kérni.

   • Ennek a bűnnek a súlyosságát jelzi, hogy csak püspök oldozhat fel alóla

    • ezt a hatalmat a püspök évenként átadja a papoknak, ezáltal oldozhatnak fel
   • az abortusz súlyos, halálos bűn, hiszen az asszony a saját gyermekét ölte meg

    • Heródes nem a saját gyermekeit ölte meg, és az ő bűne is súlyos volt
    • Az anyák, apák, saját gyermekeiket ölik meg az abortusz által

     • és ezen nemcsak a művi abortusz értendő, a legtöbb un. fogamzásgátló szernek, pirulának, hormonkészítménynek abortív hatása van, tehát a már megfogant magzat beágyazódását akadályozza meg
  • Kérjünk bocsánatot az abortált gyermekektől.!

   • Nyilvánítsuk ki, hogy szeretjük őket!
   • A szeretetkapcsolat így helyre áll
  • A család és az orvosok nevében is bocsánatot kell kérni, akik segédkeztek az abortuszban

   • Nagyszülők, rokonok, stb., akik tudtak róla, nevében is bocsánatot kell kérni Istentől
  • Mindazon emberek, törvényhozók, politikusok, gyógyszer gyártók és forgalmazók nevében is bocsánatot kell kérni, akik anyagi v. egyéb okokból szorgalmazzák az abortuszt
  • Ezután szimbolikusan meg is lehet keresztelni a gyermeket, hogy helyreálljon velük a szeretetkapcsolat

   • Régebben az egyház azt tartotta, h. ezek a gyerekek nem a mennyországba, nem a tisztítóhelyre, hanem egy külön helyre, a limbusba kerültek.
   • XVI. Benedek pápa nem rég kijelentette, hogy ezek a gyerekek az aprószentek kategóriájába tartoznak, vagyis a vérük által lettek megkeresztelve, ezáltal a mennyországba kerültek.
   • Tehát az üdvösséghez már nincs szükségük a keresztségre, de mi szubjektíve egy a keresztséghez hasonló kijelentéssel jobban átélhetjük a szeretetkapcsolat helyreállítását
   • Fontos, hogy nevet adjunk ezeknek a gyermekeknek, hogy megszólíthassuk őket, és ezután imádkozhassunk is hozzájuk, hiszen a mennyországban lévőkhöz imádkozhatunk

    • Van, aki papok közül tiltakozik az ilyen megkeresztelés ellen, azt mondja, a szektások végeznek ilyet
    • De hát akkor mit csináljunk, tartsunk névadó ünnepséget?
    • A szimbolikus keresztség által helyre áll a kapcsolat

     • Azért szimbolikus, mert testileg nincs itt a gyermek, nem önthetünk rá vizet se, ami a keresztség szertartásának része
     • De kimondhatjuk azt, hogy János, vagy Erzsébet, én megkeresztellek téged az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében
     • A névadás, a szeretetkapcsolat helyreállítása a fontos. Ezért ha előfordult abortusz a családunkban, gondolkodjuk már előre, hogy milyen nevet szeretnénk adni gyermekünknek, unokánknak
    • Ezt úgy képzelhetjük el, hogy megkérjük a Szűzanyát, hogy hozza ide a gyermekeket, hogy így szimbolikusan meg tudjuk keresztelni őket.
  • Ők ugyan a mennyországban vannak, de mi elzártuk őket a földi élet lehetőségétől és megfosztottuk őket, magunkat és a többi embereket is azoktól a kegyelmektől, amiket általuk akart Isten szétárasztani

   • Ezért vállalnunk kell a penitenciát, az elégtételt amit Isten megenged az életünkben

    • Imát, böjtöt, misét lehet felajánlani ezért
    • De a legfontosabb, hogy vállaljuk mindazt, amit Isten elgondolt számunkra penitenciaként
  • Megígérjük az Úrnak, hogy soha ilyesmit nem követünk el, és soha nem ajánlunk ilyesmit másnak, és nem segítünk hozzá másokat az abortuszhoz
  • Ha megtettük mindet, rendbe jönnek ezek a kapcsolataink, akkor már nem kell hátrafelé nézni. Felemelt fejjel nézhetek a túlvilágon lévő gyermekem, unokáim szemébe. A szeretetkapcsolat ezáltal helyreáll közöttünk.
  • Abortuszhoz hasonló esetek

   • Volt egy édesanya, aki szomorú volt amiatt, hogy áldott állapotba került. Isten látta ezt, és elvette tőle a gyermeket. Ilyen esetben is bocsánatot kell kérni Istentől, hogy nem vágyódtunk utána, és nem szerettük őt
   • Lehet, hogy egy gyermek néhány napig élt, mindent megtettünk az életéért, csak éppen nem kereszteltettük meg. Ezért, v. más miatt lelkiismeret furdalás él bennünk.

    • Megkeresztelhetjük utólag szimbolikusan
    • Bocsánatot kérhetünk tőle
    • És fontos, hogy önmagunknak is megbocsássunk
   • Egy édesanya mondta el, hogy amikor a gyermeke saját születése napján megköszönte neki, hogy megszülethetett, akkor eszébe jutott, és mély fájdalom töltötte el amiatt, hogy hallgatott környezetének a rábeszélésére, hogy vetesse el gyermekét. El is ment, de ott az egyik nővér azt mondta neki, gondolja meg, ő is valóban ezt akarja-e. Ő rádöbbent, hogy nem ezt akarja. Visszament és megköszönte egy kis ajándékkal ennek a nővérnek, hogy kinyitotta a szemét.
 • Családi tragédiák

  • Gyilkosság, öngyilkosság, hirtelen, tragikus baleset
  • Mik szoktak a hozzátartozók reakciói lenni?

   • Nem fogadják el a történeket, nem akarják elengedni a megholtakat
   • Mások vádolása, esetleg átkozása, bosszú forralása
   • Istennel való szembe fordulás
   • Önvádak, önmarcangolások

    • Ők felelősek a történtekért
    • Lehet, hogy megvolt a felelősség, de ha megbánta az ember, és vállalja a penitenciát, azzal el van rendezve
    • Ha mégis tovább jönnek ezek az önvádak, önmarcangolások, azokat már az ördög sugallja, neki pedig ellene kell mondani
    • Az önbüntetés, önbíráskodás tilos
  • Ezeket is el kell rendezni

   • Elfogadni, belenyugodni a megváltoztathatatlanba

    • Értelmetlen a kesergés, a túl hosszú gyász
    • Átadom megholt szeretteimet Isten kezébe, ő az élet és a halál ura
    • Abbahagyom a vádaskodást, visszavonom az átkokat, a rosszkívánságokat, kérem minden érintettre Isten áldását.
    • Nem vádolom tovább magamat sem, ha Isten megbocsátott, én is megbocsátok magamnak és másoknak
 • A gonosz uralma alatt lévő házak, családok, útszakaszok

  • Vidéki orvosnő tapasztalata

   • éjszakai súlyos balesetek történtek egy bizonyos útszakaszon
   • végig szentelték férjével azt az útszakaszt — megszűntek a balesetek
  • Bermuda háromszög

   • hajók süllyedtek el, repülőgépek lezuhantak
   • Az Afrikából Amerikába hurcolt beteg négereket ott dobálták a tengerbe. Tehát rengeteg gyilkosság történt, és a tengerbe dobottak megátkozták Istent, az emberiséget, ezáltal lehívták a gonosz lelkek erejét arra a területre
   • Szentéletű püspökök és papok, amikor felfedezték ezt, bocsánatot kértek Istentől azok nevében, akik ezeket a gyilkosságokat elkövették, és a négerek nevében is, aki átkozódó szavakat mondtak. Szentmisék áldását kérték erre a területre. Angyalokat és szentek neveit adták az ottani területeknek. Azóta biztonságban közlekednek a hajók és a repülőgépek abban a térségben
 • Elhatárolódás

  • El kell határolódnunk a gonosz lelkektől, bukott angyaloktól

   • ellenük kell mondani, nem tenni, amit sugallnak
   • kérni kell Istent, az égieket, hogy segítsenek felismerni, mert sokszor a jó látszatával, a világosság angyalaként közelednek
  • El kell határolnunk magunkat a gonosz emberektől, akik tudva és akarva teszik a rosszat nekünk.

   • Minél jobban szeretjük őket, annál több rosszat tesznek nekünk.
   • Ezek lehetnek rokonok, barátok, szomszédok
   • A legnehezebb, ha családon belül férj, feleség, vagy a gyermekek ilyenek
   • Fontos, hogy szívünkben ott maradjon a szeretet, és folyamatosan imádkozzunk megtérésükért, üdvösségükért, de a tőlük jövő gonosz hatások előtt zárjuk be a szívünket. Tanuljuk meg, hogy ne vegyük fel a kesztyűt, igyekezzünk megőrizni lelki nyugalmunkat
  • El kell határolódnunk a világban lévő bűnöktől

   • különösen veszélyes a Tévé, és az Internet, mert ott van a saját otthonukban
   • Van ezekben jó is, de a kísértéseknek, rossz gondolatoknak, tetteknek a sugalmazói is
   • Egy gyermek 7 évvel ezelőtt halt meg. 15 éves volt. Barátaival nézte interneten a vonatokat, amelyek elgázolták a fiatalokat. Ezáltal olyan negativitás ment a szívébe, amelynek nem tudott ellenállni. Útközben, amíg ment a vonat alá, telefonált barátainak. Még hallatszott a vonat hangja is, és alávetette magát.
   • Senki ne mondja, hogy ezek nincsenek negatív hatással ránk. Pl. ha pornó dolgokat néznek férfiak, közben könnyen elhanyagolják családjukat. És beleviszik a házassági aktusba is azokat a képeket, cselekedeteket. A gonoszt viszik oda a családba.
   • Minden rossz irányba visz. Minden jó, amit gondolunk, mondunk, teszünk, a jó irányba, a mennyország felé vezet.
  • El kell határolni magunkat azoktól is, akik a pokolba kerültek

   • Jézus védelmébe, oltalmába helyezzük magunkat.
 • Megsemmisítés, elégetés, lopott dolgok visszaadása

  • A családfa gyógyításába tartozik az is, hogy megsemmisítjük, elégetjük az okkult és sátánista könyveket pornó anyagokkal, CD-kkel, DVD-kkel együtt.
  • Minden ördögi praktika eszközeit elégetjük: inga, kártya, varázsvessző vagy bármi, ami ezzel kapcsolatos
  • A szentelmények levonják az egyház imáját és áldását házunkra
  • Az ördögi eszközök a gonosz lelkek erejét, hatalmát vonják le a családra, és megmérgezi a kapcsolatokat.

   • Nem tudjuk, mért utálja a gyerek a szüleit, a férj miért utálja feleségét, pedig nincs oka rá.
   • Mért jön az a gondolat, hogy megfojtsa a másikat egy kanál vízben?
   • Mert ezek által a gonosz lelkek hatalma alá kerülnek.
  • Lopott dolgaink által is levonjuk a gonosz lelkek erejét és hatalmát a házunkra.

   • Ezeket vagy vissza kell vinni a gazdájának, vagy ha nincs már módunk rá, jóvá kell tenni ezeket.

    • Egy körülbelüli összeget felajánlani valami jótékony célra.
 • Meghalt rokonokkal szembeni kötelességek

  • Sokaknak meghaltak a szüleik, nagyszüleik. Elörökölték házukat, zsebre vágták a pénzüket, ha volt nekik, és egy misét se mondattak értük. A mulasztások sorozatát követték el ellenük. Akiktől életük származott, akiktől anyagi javakat örököltek, azokat a tisztítótűzből nem akarják megszabadítani.
  • Honnan tudhatjuk, hogy hol vannak?

   • Halottlátóktól semmiképpen! Hozzájuk tilos fordulni!  Ez egyértelműen benne van a Szentírásban
   • De kérhetjük Istent, hogy mutassa meg, hogy hol vannak.

    • Ha sok bűnt követett el, lehet, hogy a purgatórium egy olyan részében van, hogy nem is jelentkezhet.
    • Ha imádkozunk értük, megkaphatják a kegyelmet, hogy megjelenjenek, és megmutathatják, hol vannak.
    • Lehet, hogy nem elég értük mondatott egy-két mise
    • Csilik János atya mesélte el a következő esetet. „Volt egy osztálytársam, aki gyógyszert szedett, ugyanakkor iszogatott is. A kettő megtette a hatását. Felment a padlásra, és pap létére felakasztotta magát. A teológián összetévesztettek, annyira hasonlítottunk. Egy éjszaka megjelent, és azt mondta, nem kárhoztam el, hanem a tisztítótűzben vagyok. Mond meg szüleimnek, és paptestvéreimnek, hogy gregorián misék sorozatát ajánlják fel értem, ha azt akarják, hogy minél előbb kiszabaduljak a tisztítótűzből!  Én is, osztálytársai is végeztük érte a gregorián miséket. Öt évvel halála után Szt. József ünnepén ragyogó formában, fehér ruhában jelent meg, és megköszönte a kiszabadulását, amit a gregorián misék sorozatának köszönhetett. A gregorián 30 mise. 10 ilyen sorozatot ajánlottunk fel érte. Ha csak néhány misét ajánlottunk volna fel érte, lehet, hogy nagyon sok évig tartott volna kiszabadulása.
    • Amikor kikerülnek a purgatóriumból, és a mennybe kerülnek, az értük felajánlott szentmisék a mi szándékainkra mennek. Sokszorosan vissza tudják fordítani a mi javunkra. Minden böjt, mise, mindenkinek a javára válik, nemcsak annak, akikért felajánljuk.
   • Engedjük el meghalt szeretteinket!

    • Ma sokan elhamvasztatják elhunyt szeretteiket és nem temetik el őket, hanem a hamvaik ott vannak velük tovább is.
    • Nem adják át őket ezáltal v. más módon Isten kezébe
    • Ez a helytelen kapcsolat kötözi meg őket
    • A meghalt szeretteinkkel való kapcsolatnak át kell alakulnia testi kapcsolat helyett lelki, szellemi kapcsolattá
 • A megtételnek, meg-nem tételnek a következményei

  • Ha nem tesszük meg ezeket a lépéseket, a gonosz hatalma alatt maradunk, a tisztítótűzben szenvedők évszázadokon keresztül tisztulhatnak, esetleg mások imáira szabadulnak.
  • A betegségek, megkötözöttségek, megszállottságok léphetnek fel életünkben. Ha nem rendezzük le ezeket a kapcsolatainkat, múltunkat, akkor minden rosszra számíthatunk.
  • De ha lerendezitek ezeket, helyre állítjátok a szeretetkötelékeket Istennel, családotokban, a tisztítótűzben szenvedő lelkekkel, az abortált és a meg nem keresztelt gyermekekkel, ezáltal Isten védelme alá kerültök. Testi-lelki gyógyulásban részesülhetünk. Megtérések, újjászületések következhetnek, akár purgatórium nélküli üdvösségre is számíthatunk.
  • Ha megtesszük mindezt, akkor ezek nemcsak ránk, és családunkra, hanem hazánkra, és az egész emberiségre, és a tisztítótűzben szenvedő lelkekre is hatással vannak.
  • Le lehet mindezt egyedül is rendezni, meg lehet tenni, de jobb megtenni igeliturgia keretében, a legjobb megtenni szentmise keretében.
  • Elhangzott a tanítás. A prédikáció helyett a szentmisében ezeket akarjuk elrendezni. Jézus itt van köztünk, még inkább itt lesz a szentmisében. Isten pontot fog tenni eddigi életetekre, és múltatokra, mert az ő irgalmasságával el fog rendezni mindent, és új szívvel, új lélekkel, tiszta fehér lappal fog megajándékozni benneteket. Áldása által ebben a kegyelemben fogtok részesülni.

Ha mise keretében történik a családfagyógyítás, vehetjük a Lázár feltámasztásáról szóló evangéliumot.

 • Amikor Mária odaért, ahol Jézus volt, és meglátta, e szavakkal borult a lába elé: “Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg testvérem.” Amikor látta, hogy sírnak, Jézus lelke mélyéig megrendült. “Hova tettétek?” – kérdezte megindultan. “Gyere, Uram – felelték -, és nézd meg!” 35Jézus könnyekre fakadt. 36Erre a zsidók megjegyezték: “Nézzétek, mennyire szerette!” Némelyek azonban így vélekedtek: “Ha a vaknak vissza tudta adni a szeme világát, azt nem tudta volna megakadályozni, hogy ne haljon meg?” Jézus szíve mélyéig megrendült, s odament a sírhoz, amely egy kővel eltorlaszolt barlang volt. “Hengerítsétek el a követ!” – szólt Jézus. De Márta, az elhunyt nővére tiltakozott: “Uram, már szaga van, hiszen negyednapos.” Jézus így felelt: “Nemde azt mondtam: ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét?” Erre elhengerítették a követ, Jézus pedig az égre emelte tekintetét és így imádkozott: “Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Tudom, hogy mindig meghallgatsz. Csak a köröttem álló nép miatt mondtam, hogy higgyék: te küldtél engem.” E szavak után hangosan beszólt: “Lázár, jöjj ki!” S a halott kijött. Lába és keze be volt pólyázva, az arcát meg kendő födte. Jézus szólt nekik: “Oldjátok fel, hogy tudjon járni.” A zsidók közül, akik fölkeresték Máriát, sokan látták, amit Jézus végbevitt, és hittek benne.
 • Oldjátok fel, hogy járni tudjon. Meg volt kötözve.

  • Így vagyunk mi is. Olyan, mintha gödörben lennénk. Isten leengedi hozzánk a létrát. Maradhatunk a gödörben, ha tetszik, a gonosz lélek hatalma alatt, a bűneinkben, amikbe beleszerettünk. De ha megtesszük ezeket a lépéseket, akkor Isten lépésről lépésre kivezet a gödörből, és meglátjuk isten szabadító, gyógyító hatalmát.
 • Bocsánatot kérünk először Istentől

  • Én a közösség képviselőjeként megbánom mindazokat a bűnöket, amiket testvéreim elkövettek, és amiket apai- anyai ágon őseink elkövettek, és a tisztítótűzben lévő egyéb szeretteink.
  • Atyánk, bocsásd meg a jelenlévőknek mindazokat a bűnöket, amelyeket Isten ellen, felebarátaink ellen, az abortált lelkek ellen, a meg nem keresztelt gyermekek ellen elkövettek. Kérlek, bocsáss meg nekik.
  • Most ti következtek lélekben

   • Csak azokra a bűnökre gondoljatok, amelyek most a szívetekben vannak! Ne mások bűneire gondoljatok, csak a sajátjaitokat tegyétek Isten irgalmas kezébe
   • Miután ezeket elsoroltátok, mondjátok, köszönöm uram, hogy megbocsátottál nekem. Csend
   • Ez volt a legfontosabb, lépés a kiengesztelődésben, amikor köztem és Isten között a szeretetkapcsolat helyreáll
   • De ezt követnie kell a bocsánatkérésnek és a megbocsátásnak az emberek felé is
 • Bocsánatot kérünk élőktől és holtaktól

  • Most a közösség képviselőjeként megbocsátok  lélekben mindazoknak a túlvilágon lévőknek és a földieknek, akik titeket bántottak.
  • Most gondoljatok azokra a személyekre, akik megbántottak, megsértettek!
  • Jézus nevében most bocsássatok meg nekik: élőknek és holtaknak egyaránt
  • lelki sebeitek gyógyulása elindul, és kiszabadultok a gonosz lelkek fogságából. Csend
 • Most bocsássunk meg élőknek és holtaknak

  • Miután megbocsátottun azoknak, akik minket  bántottak, kérjünk bocsánatot azoktól – élőktől és holtaktól – akiket mi  bántottunk  meg. Most tegyétek meg ezt is. Csend
 • Most állítsuk helyre a helyes értékrendet magunkban! Imádkozunk ebből fakadó gyógyulásér!

  • Urunk elismerjük, hogy egy nagy fordulat következett be az életünkben, egy negatív fordulat, amikor a gonosz elhitette velünk, hogy a bűn az jó, és a jó az rossz
  • Kérünk bocsáss meg nekünk, kérünk fordítsd meg ezt a viszonyulást!
  • Segíts, hogy minden bűnt rossznak tartsunk, amely rossz irányba, a pokol felé visz bennünket, és minden jót jónak tartsunk, mindazt, amit Jézusunk mondott.
  • Hisszük, hogy ez jó irányba visz minket, és csak ez visz jó irányba.
  • Lelkünkben ígérjük meg Jézusnak és a Szűzanyának, hogy nem akarunk hinni a gonosz léleknek, mert ő a hazugság atyja, aki becsap bennünket, aki a világosság angyalaként a pokolba akar vinni bennünket.
  • Megígérjük szívünkben, hogy csak a jó akarjuk tenni, csak jó gondolatokkal, szavakkal és cselekedetekkel akarunk előre menni az üdvösség útján.
  • Jézusunk, tudatában vagyunk annak, hogy a gonosz lelkek is okozhatnak testi, lelki szellemi betegséget nekünk. Ezért, Jézus hozzád fordulunk, aki nagyon sok beteget meggyógyítottál. Kérünk, hogy fizikai, lelki, szellemi betegségeinkből gyógyíts meg minket, hogy testben, lélekben, szellemben egészségesek legyünk. Csend.
  • Urunk, beismerjük azt, hogy saját hibáinkból különböző mértékben a gonosz lelkek hatalma alá kerülhetünk, de köszönjük, hogy nem erre kell néznünk, hanem arra, hogy a lépcsők ott vannak előttünk, hogy szabadító imásággal, szabadító szentmisékkel, komoly imákkal és böjtökkel megszabadulhatunk a gonosz lelkek teljes rabságából.
  • Köszönjük Urunk, hogy ezt a kegyelmet megadtad nekünk. Segíts, hogy a fegyvereket, amelyeket tőletek kaptunk, ne rozsdásan tartsuk, segíts, hogy használjuk ezeket a fegyvereket.
 • Abortált magzatok

  • Most az abortált magzatok miatt fordulunk hozzád Urunk.
  • Én mint a közösség képviselője, bocsánatot kérek tőled Istenem, minden abortált magzat miatt, akiket a szülők v. az orvosok megöltek.
  • És bocsánatot kérek a magzatoktól is.
  • Kijelentem a jelenlévők nevében is, hogy szeretjük őket.
  • A lelketekben most ti is mondjátok ki ezt. Csend.
  • Most, mint a közösség képviselője bocsánatot kérek Istentől az orvosok nevében, azok nevében, akik asszisztáltak és segédkeztek az abortusznál, az édesapák nevében, a nagyszülők, szomszédok, ismerősök nevében, akik tudtak az abortuszról, mégsem akadályozták meg, és ezáltal ők is a gonosz lelkek hatalma alá kerültek. És bocsánatot kérek a politikusok, pénzemberek nevében is, akik anyagi vagy más alantas érdekekből törvényekkel lehetővé tették az abortuszt, abortiv szereket gyártanak és forgalmaznak, és egyenesen biztatnak az abortuszra. Uram, kérlek bocsáss meg nekik is! Ti is kérjétek ezt lelketekben!
  • Most következik egy nagyon lényeges rész. Most lélekben ide kérjük a Szűzanya által az abortált gyermekeket. Láthatjuk lelki szemeinkkel, milyen kedvesek, szépek. A Szűzanya ide hozta elénk őket, hogy végleg rendezzük velük kapcsolatunkat. Ott vannak előttetek, és azt várják, hogy helyreálljon a szeretetkapcsolat köztetek.
  • A spontán módon elvetélt magzatokkal is megtesszük ezt, és a kereszteletlen gyermekekkel. Kérem, hogy adjatok nevet nekik. Csend.
  • Most lélekben megkeresztelem ezeket a gyermekeket, és Isten teljes uralma, hatalma alá helyezzük őket.
  • Az abortált, az elvetélt és a meg nem keresztelt gyermekeket most megkeresztelem, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
  • Most oda helyeztük őket Isten teljes kegyelmébe és békéjébe. Minden elégtételt vállalunk, amiket Isten megenged az életünkben az abortált gyermekek miatt. Bűneitek bocsánatára ajánljatok fel imát, böjtöt, misesorozatot, hogy a bűneitek után járó büntetést Isten vegye el, és semmisítse meg.
  • Ajánljátok fel szenvedéseiteket, amelyeket akkor éreztetek, v. most is éreztek, ez is nagy kegyelem a tisztulásotok szempontjából. Isten ezek által meg akar tisztítani benneteket
  • Higgyétek, hogy ami most történt, az valóság! Ne engedjétek, hogy a gonosz lélek visszahozza ezeket a fájó emlékeket, mert ő továbbra is kínozni, gyötörni akar benneteket! Azt fogja mondani, hogy ez nem igaz, amit most történt, ennek a papnak a találmánya volt.
  • Mondjátok: hála neked Szűzanyám, hála neked Jézusom, hogy mindezt elrendezted az életemben. Ne foglalkozzatok a gonosz lelkekkel, mert azok akarnak tovább is kínozni benneteket! Ne hitetlenkedjetek, ne kételkedjetek! Hittel mondjátok, hogy mindez el lett most rendelve az életemben.
 • Helyek, házak, családok

  • Most Jézus vérét, Mária könnyeit kérjük mindazokra a házakra, útkanyarokra, családokra, amelyek bűnök miatt a gonosz lelkek uralma alá kerültek.
  • Mindezeken a házakon, személyeken, családokon megtörjük a gonosz erejét, és Isten uralma alá helyezzük ezeket a házakat, személyeket, ezeket az útszakaszokat.
  • Gondoljunk most a saját családunkra, vagy más családokra, vagy konkrét helyekre, útszakaszokra, amelyekről tudomásunk van! Csend
  • Kérjük Jézust és a Szűzanyát, hogy küldjenek angyalokat ezekre a helyekre, ezekbe a családokba, családjainkba, hogy ők vigyázzanak, hogy ne térhessenek vissza ezekre a területekre többé a gonosz lelkek.
  • Megígérjük a Mindenható Istennek, hogy jóvátesszük mulasztásainkat, hogy elhunyt szeretteinkért annyi misét mutatunk be, amennyi kimenekülésükhöz szükséges, hogy ezáltal a kegyelem bősége áradjon ránk is, amikor ők a mennyországba jutnak.
 • Elhatárolódás

  • Végül radikálisan elhatároljuk magunkat a gonosz lelkektől, megígérjük Jézusnak, és a Szűzanyának, hogy bármikor támad bennünket kísértés formájában, nem fogjuk magunkhoz engedni őket, nem fogunk hinni nekik, hanem Jézus nevében vissza fogjuk utasítani. Jézus Szent Nevében távozz tőlem! Lehet, hogy ott marad, de gondoljunk arra, hogy Jézus vérének az oltalma alatt állunk, a Szűzanya karjaiban, vagy palástja alatt vagyunk, ezért a gonosz nem árthat nekünk!
  • A gonosz emberektől is elhatároljuk magunkat.

   • Amennyiben lehetséges nem akarunk velük találkozni, nem foglalkozunk velük gondolatban sem, hanem átadjuk őket a Szűzanyán keresztül Jézusnak, és a Mennyei Atyának.
   • Ha családtagjaink, nem tudunk fizikailag elhatárolódni tőlük. Ezért ismételten, minden nap (akár többször is) ugyanezt tesszük. Rábízzuk őket a Szűzanya édesanyai oltalmára, az Ő kezébe tesszük megtérésüket, szabadulásukat, üdvösségüket. Tesszük ezt mindaddig, amíg szükséges, nem lankadunk el, nem esünk kétségbe, nem veszítjük el bizalmunkat!
  • A világban lévő gonosztól

   • Megígérjük a Szűzanyának, hogy ezután nem akarunk a tévében v. az interneten olyan filmeket nézni, se az újságokban, se magazinokban, amely nem válik javunkra, üdvösségünkre.
   • Megígérjük, hogy megsemmisítjük mindezeket a könyveket, CD-ket, DVD-ket, magazinokat, okkult eszközöket, amelyek által a gonosz uralmát, hatalmát vontuk magunkra, amik miatt, már nem szeretünk imádkozni, utáljuk a templomot, utáljuk a papokat, amelyek által a gonosz megzavarta, összekuszálta életet adó és fenntartó kapcsolatainkat.
   • Uram, segíts, hogy ezektől végleg meg tudjunk szabadulni!
  • Pokolban lévő ősök

   • a pokolban lévő őseinktől is elhatároljuk magunkat
   • Közénk és a pokolban lévő őseink közé Jézus keresztjét helyezzük, és teljesen elhatároljuk magunkat tőlük, és nem akarjuk, hogy a gonosz lelkek általuk bármilyen formában támadjanak minket, akár álmokon keresztül, akár betegségek, vagy megkötözöttségek által.
  • A Tisztítótűzben és a mennyben lévő szeretteink

   • Összes megholt szerettünket Isten Irgalmába helyezzük.
   • Elengedjük őket, átadjuk Őket a Mennyei Atyának, hiszen Ő az élet és a halál ura.
   • Kérjük Istent, hogy alakítsa velük való kapcsolatunkat lelki, szellemi kapcsolattá
   • Urunk, kérünk vágj el minden rendetlen, helytelen kapcsolatot köztünk és elhunyt szeretteink között!
   • És kérünk, alakítsd át ezeket a kapcsolatokat tiszta, bennetek való szeretetkapcsolattá, hogy tisztítótűzben lévő szeretteinket önzetlenül segítsük imáinkkal, áldozatainkkal, értük bemutatott szentmisékkel. És kérünk Istenünk, segíts, hogy el tudjuk fogadni azt a segítséget, amit általuk akarsz nyújtani nekünk.
 • Hálaadás

  • Atya, Fiú, Szentlélek, édes Szentháromság, hálát adunk nektek azért, h. ami most a földön történt az elvégeztetett a mennyben is.
  • Köszönjük, hogy elfogadtátok a mi kezetekbe helyezett életünket, és kérünk, hogy segítsetek, hogy elhiggyük, hogy mindaz, amit kimondtuk, az a Ti szentháromságos szent színe előtt is meghallgatást nyert, és a kegyelmek bőségében részesültünk.
  • Atyánk, hálát adok neked bocsánatodért, és azért, hogy én is meg tudtam bocsátani, és bocsánatot tudtam kérni
  • Jézus, hálát adok neked szabadításodért, gyógyításodért, és a gonosz lelkek elűzéséért.
  • Szentlélek Isten, köszönjük, hogy megtanítottál arra, hogy minden gonosztól radikálisan a te véred által határolódjunk el.
  • Szűzanyánk, hálát adok azért, hogy az abortált és megkereszteletlen gyermekeket a te kezeidbe helyezhettük a tisztítótűzben szenvedő lelkekkel együtt, hiszen mindnyájuknak édesanyja vagy, és te készítetted elő ezt az alkalmat számunkra.
  • Ezután miden nap legyen az a röpimánk, hogy magunkat,családunkat, szeretteinket, őseinket, a tisztítótűzben szenvedő lelkeket helyezzük Jézus Szent vérébe, és Mária könnyinek védelme, oltalma alá. És minden személyt, élethelyzetet adjunk át nekik. Meg fogjuk látni ezeknek a pozitív következményeit.