Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért

január 18-tól, Árpádházi Szent Margit napjától október 1-ig, Lisieux-i Kis Szent Teréz ünnepéig

Innen töltető le pdf formátumban

A másik Kis Szent Terézhez mondott ima mellett készült egy komolyabb ima-progam is a kápolna felépüléséért. Kis Szent Teréz többeknek is jelezte, hogy szeretne segíteni a magyar engesztelő kápolna felépítésében, forduljunk hozzá. Ezért készült a két imádság.

Akiknek idejébe belefér, imádkozhatják ezt is, vagy a rövidebbet Kinek mit sugall a Szentlélek. Később is lehet csatlakokzni az imákhoz.

január 18-án, a kilenced kezdőnapján a Magyar Mindenszentek Litániáját elimádkozva kérjük magyar szentjeink égi segítségét

január 18 – január 26.                 Ima Árpádházi Szent Margithoz  (Kilencedként )
január 27 – február 25                Imaharmincad

február 26 – március 26              Imaharmincad

március  27 –április 25               Imaharmincad

április 26 – május25                    Imaharmincad

május 26 – június 24                   Imaharmincad

június 25 – július 24                    Imaharmincad

július 25 – augusztus23              Imaharmincad

augusztus 24 – szeptember 22  Imaharmincad

szeptember 23– október 1         Pio atya kilencede

 

 

 

Magyar Mindenszentek Litániája

január 18-án, a kilenced kezdőnapján

 

Uram, irgalmazz! – Uram irgalmazz!

Krisztus, kegyelmezz! – Krisztus, kegyelmezz!

Uram, irgalmazz! – Uram, irgalmazz!

Krisztus, hallgass minket! – Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass meg minket! – Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten, – irgalmazz nekünk!

Megváltó Fiúisten,

Szentlélek Úristen,

Szentháromság egy Isten,

Szentséges Szűz Mária, – könyörögj érettünk!

Magyarok Nagyasszonya,

Fogolykiváltó Boldogasszony,

Csíksomlyói Szent Szűz,

Máriapócsi Könnyező Szűzanya,

Győri Könnyező Szűzanya,

Szent Márton püspök, – könyörögj érettünk!

Szent Adalbert, vértanú püspök,

Szent Asztrik püspök,

Magyar Szent Mózes hitvalló szerzetes,

Szent Bonifác apát,

Szent Gellért és vértanú társai,

Szent Zoerárd és Benedek vértanú remeték,

Szent Hierotheosz bizánci püspök,

Boldog Mór püspök,

Szent Sebestyén püspök,

Szent István király, – könyörögj érettünk!

Boldog Gizella királyné,

Szent Imre herceg,

Szent László király,

Árpádházi Szent Piroska bizánci császárné,

Árpádházi Boldog Salamon Király,

Árpádházi Szent Erzsébet asszony,

Árpádházi Szent Margit, domonkos apáca,

Boldog Ilona Szent Margit nevelője

Árpádházi Prágai Szent Ágnes, klarissza apáca,

Árpádházi Boldog Jolán, lengyel fejedelemasszony,

Árpádházi Szent Kinga, lengyel királyné

Árpádházi Szent Hedvig, lengyel királyné,

Árpádházi Skóciai Szent Margit királyné,

Árpádházi Szent Dávid skóciai király

Árpádházi Szent Portugáliai Erzsébet királyné,

Árpádházi Szent Toulouse-i Lajos püspök hitvalló,

Árpádházi Boldog Erzsébet domonkos apáca,

Minden Árpádházi boldogok és szentek,

Boldog Magyar Pál domonkos vértanú és szerzetestársai, – könyörögjetek érettünk!

Boldog Bánfi Buzád vértanú szerzetes,

Boldog Szádok szerzetes és vértanú társai,

Boldog Csák Móric domonkos szerzetes,

Szent Kassai vértanúk: István, Márk és Menyhért,

Boldog Cseppelényi György pálos vértanú,

Avianói Boldog Márk kapucinus szerzetes,

Boldog Özséb, a pálos rend alapítója, – könyörögj érettünk!

Boldog Bánffy Lukács esztergomi érsek,

Boldog Tomori Pál esztergomi érsek és vértanú,

Boldog Magyar István misszionárius és vértanú társai,

Boldog Eskandeli Máté misszionárius vértanú,

Boldog Magyar Antal ferences szerzetes,

Boldog Magyar Antal kármelita vértanú,

Kapisztrán Szent János ferences szerzetes hitvalló,

Marchiai Szent Jakab ferences szerzetes,

Boldog Temesvári Pelbárt ferences vértanú,

Boldog Apor Vilmos, vértanú püspök,

Boldog Batthyány-Strattmann László, családapa, orvos

Romzsa Tódor, munkácsi görög katolikus vértanú püspök,

Boldog Salkaházi Sára vértanú szerzetes,

Boldog Meszlényi Zoltán vértanú püspök,

Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú,

Boldog Scheffler János vértanú püspök,

Isten Szolgája, tiszteletreméltó Mindszenty József bíboros hercegprímás, hitvalló,

Tiszteletreméltó Bálint Sándor hitvalló

Tiszteletreméltó Brenner János vértanú pap,

Minden magyar tiszteletreméltóink,

Minden magyar szentek és boldogok,

Istennek minden szentjei, – könyörögjetek érettünk!

A magyar népért – könyörögjünk az Úrhoz!

A magyar egyház újjászületéséért

Püspökeinkért, papjainkért, szerzeteseinkért

Papi és szerzetesi hivatásokért

A magyar családokért

A gyermekáldásért

A magyar ifjúságért

Az elszakított területeken élő testvéreinkért

A külföldön szétszórtságban élő magyar testvérekért

A hazánkban élő, kisebbségben lévő testvéreinkért

Hazánk és népünk barátaiért és jótevőiért

Hazánk ellenségeiért

Országunk vezetőiért

Engesztelésül népünk bűneiért

Hogy bocsásson meg nekünk a szülők, a házastársak és a gyermekek ellen elkövetett bűneinkért,

Hogy bocsásson meg nekünk az abortusz áldozataiért,

Hogy bocsásson meg nekünk az eutanázia áldozataiért,

Hogy bocsásson meg nekünk a hazugságokért,

Hogy bocsásson meg nekünk a családok széthullásáért,

 

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, – kegyelmezz nekünk!

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, – hallgass meg minket!

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, – irgalmazz nekünk!

 

Uram, hallgasd meg könyörgésünket, – és kiáltásunk jusson eléd!
Könyörögjünk!

Mindenható Örök Isten, kérünk, őrizd meg Hazánkat minden külső és belső veszedelemtől, és adj neki igaz békét! A Boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriának, Magyarország Nagyasszonyának és pátrónájának és magyar szentjeinknek közbenjárása által távolíts el tőlünk minden háborúságot és pártoskodást! Adj nekünk igaz megtérést és bűnbánatot hogy Hazánk, Nemzetünk és népünk az Anyaszentegyház hite szerint mindig bátran és szabadon szolgáljon Neked. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

 

 

 

Ima Árpádházi Szent Margithoz  (Kilencedként)

(január 18 – január 26.)

Engesztelés példaképe, Szent Margit!

Jézus szeretetéért és engesztelésül édes Hazánkért elhagytad a királyi pompát, lemondtál mindenről és Jézus jegyese lettél.

Hozzád folyamodunk, és ma újra oltalmadba ajánljuk Hazánkat, pártfogásodra bízzuk engesztelő hivatásunkat. Ajánlj minket égi Jegyesednek az Ő szeplőtelen Édesanyja, a mi Nagyasszonyunk, a Világ Győzelmes Királynője által. Esedezz szakadatlan, hogy tökéletlen engesztelésünket Jézus tökéletes engesztelő áldozatával egyesítve a Mennyei Atya elfogadja.

A mi Urunk, Jézus Krisztus által.

Ámen

 

Vagy egy másik ima:

Ó, Szent Királylány, hazánk engesztelő áldozata!

Te, aki vezeklésül adtad magad értünk, segíts nekünk, hogy népünk karizmája szerint, felismerhessük feladatunkat.

Tündöklő alázatosságoddal beragyogod hazánk egét, mint fénylő csillag világítasz nekünk. Nevedhez méltó igazi Gyöngy lettél a Boldogasszony Koronáján!

Légy velünk e nehéz, és küzdelmekkel teli időszakban!

Segíts imádkozni, segíts jónak lenni, türelmesnek és kitartónak a hitben és a szeretetben!

Fiataljaink számára kérd a tisztaságban való állhatatosságot, s hogy felfedezzék a tiszta és a másokért vállalt áldozatos élet értékét a családban és társadalomban, az egyházban és világban egyaránt!

Köszönjük áldozatos életedet, és kérünk, ne hagyj el minket.

Esedezz népedért, maradj egységben velünk, Boldogasszony hűséges Leánya!

Ékes Virágszál, Fényességes Gyöngy, esedezz népünkért, szép magyar hazánkért.

Tenger bánatunkban légy segítségünkre, fénylő könnyeiddel kelj védelmünkre!.Ámen

Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsőség…

 

 

 

 

Rózsaeső imaharmincad Kis Szent Teréz közbenjárását kérve, aki megígérte, hogy a mennyben azzal fog foglalkozni, hogy jót tegyen a földön

(január 27-től folyamatosan – egymás után 8-szor – szeptember 22-ig)

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Atyánk, Istenünk! Te magad mellé veszed gyermekeidet, akik itt a földön hűségesen szolgálnak Téged. Kis Szent Terézt, Benned való feltétel nélküli bizalma és gyermeki ráhagyatkozása azzal a reménnyel töltötte el, hogy:
”…Ha a Jó Isten meghallgatja kívánságomat,akkor az én mennyei életem tovább folytatódik a földön a világ végezetéig. Igen, azzal fogom tölteni az örökkévalóságot, hogy jót teszek a földön.”

Az ő közbenjárására bízva magunkat, hittel és teljes ráhagyatkozással kérünk, hallgasd meg imánkat.

Miatyánk…

Szeretett Jézusunk, Megváltónk! Eljöttél erre a világra, szenvedtél, meghaltál és feltámadtál, hogy megismerhessük a Te igazi arcodat. Kérünk, add meg nekünk a kegyelmet, hogy Teréz – aki a lelkek üdvösségéért egészen neked adta életét – ma is jót tehessen a földön!
Vágyva arra, hogy az ő kis útján járva mi is átadhassuk magunkat Neked, az ő közbenjárására kérünk, hallgasd meg imánkat.

Üdvözlégy Mária…

Szelíd, Vigasztaló Szentlélek, Te vagy minden szeretet forrása. Te halmoztad el Terézt ingyenes kegyelmeiddel és tökéletes készséget árasztottál ki szívében, hogy szentté válhasson. Az ő közbenjárására kérünk, sugalmazd vágyainkat, irányítsd kéréseinket és taníts meg imádkozni szívünk belső szobájában, ahol Te laksz.

Dicsőség az Atyának…

Gyermek Jézusról és a Szent Arcról nevezett Szent Teréz, tekints beléd vetett bizalmunkra, fogadd kéréseinket és mutasd be őket a Szentháromságnak! Járj közben értünk a Szűzanyánál, aki a megpróbáltatás idején, mint édesanya mosolygott rád. Járj közben különösen azokért, akik többet fáradnak és szenvednek, mint én. Egyesíts minket testvéri egységben mindazokkal, akik közbenjárásodat kérik. Taníts meg türelemre, kitartásra és szenvedéseink felajánlására.
Szerezd meg ezeket a kegyelmeket, ha ez a Szentháromság akarata. Eszközöld ki számunkra, hogy megerősödjünk a mindennapi imádságban, és segítséget kapjunk halálunk óráján is, hogy eljuthassunk ebből a világból az Atya végtelen békéjébe, és megismerhessük Isten gyermekeinek örökké tartó örömét.
Ámen

Kilenced Jézus Szent Szívéhez – Pio atya kilencede

(szeptember 23-tól, Szent Pio atya ünnepétől október 1-g, Kis Szent Teréz ünnepnapjáig 9 napon át azonos módon imádkozzuk:  

Ezt a kilencedet Szent Pio atya “ellenállhatatlan kilencednek” nevezte

I. Jézusom, Te mondtad: “Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek, és ajtót nyitnak nektek” (Mt 7,7). Íme, zörgetek, keresek, és kérem a kegyelmet, hogy a Te akaratod szerint épüljön meg a Szent Anna réten az Engesztelő Kápolna.

Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsőség…

Jézusom Szent Szíve, remélek és bízom Benned.

 

II. Jézusom, Te mondtad: “Amit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek” (Jn 15,16). Íme, most nevedben kérem az Atyától a kegyelmet, hogy a Te akaratod szerint épüljön meg a Szent Anna réten az Engesztelő Kápolna.

Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsőség…

Jézusom Szent Szíve, remélek és bízom Benned.

 

III. Jézusom, Te mondtad: “Ég és föld elmúlnak, de az én igéim nem múlnak el” (Lk 21,33). Íme, most szavad csalatkozhatatlanságára támaszkodom, és kérem a kegyelmet, hogy a Te akaratod szerint épüljön meg a Szent Anna réten az Engesztelő Kápolna.

Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsőség…

Jézusom Szent Szíve, remélek és bízom Benned.

 

Jézusom Szentséges Szíve, Te nem tudsz részvétlen lenni a szerencsétlenek iránt, légy irgalmas hozzánk, nyomorult bűnösökhöz is! Add meg nekünk Szűz Mária Szeplőtelen Szívének, a Te és a mi gyengéden szerető Édesanyánknak közbenjárására a kért kegyelmeket!
Szent József, az Úr Jézus nevelőatyja, könyörögj érettünk!

Szent Pio atya, imádkozz Te is velünk, és járj közben értünk!

 

Hozzátehetjük:

Üdvözlégy, Királynő, Irgalmasság Anyja! Életünk, édességünk, reménységünk, üdvözlégy! Hozzád kiáltunk, Évának számkivetett fiai, hozzád sóhajtunk sírva és zokogva e siralom völgyéből. Fordítsd reánk tehát, Szószólónk, irgalmas szemedet, és e számkivetés után mutasd meg nekünk Jézust, méhednek áldott gyümölcsét! Ó irgalmas, ó kegyes, ó édes Szűz Mária!

(Salve Regina..)

(Egy helyen Pio atya azt írta, hogy napi 3 alkalommal háromszor, azaz pl. reggel háromszor, délben háromszor és este háromszor (=naponta 9x) imádkozzuk. – Aki Pio atya nyomán ezt a kilencszeres változatot is vállalni tudja, a kilenced hatását is megsokszorozza.)