Önmagunk Szűzanyának szentelése

Miért szenteljük magunkat Máriának?

Beküldve: Önmagunk Szűzanyának szentelése

Mert ez Isten akarata. Isten más utat is választhatott volna, hogy emberré legyen. De Máriától akart megszületni. Máriában formálódott emberré. Mária nevelte Jézust, segítette, hogy kibontakozzék istenemberi hivatása. Aki tehát Máriát elveti, az Isten akaratával szegül szembe, mert Isten szerepet szánt Máriának az emberiség üdvözítésében. Jézus a kereszten Máriát édesanyánkul adta. Azt akarta, hogy mi az Ő gyermekei legyünk. Mária ettől kezdve úgy szeret minket, ahogyan Jézust szerette. Bennünk is kiformálja Jézust. Minket is az Ő képére alakít, ha Neki szenteljük magunkat. Szent István királyunk Máriának ajánlotta Magyarországot. Évszázadokkal később, a 17-18. századtól elkezdődnek a Máriának való nagy nemzeti felajánlások más országokban is. Az utóbbi századok Mária-jelenéseiben a Szent Szűz kifejezetten kéri, hogy személyesen is szenteljük magunkat az Ő Szeplőtelen Szívének, hogy alkalmas eszközei lehessünk Isten országa terjedésének. A fatimai jelenésekben az szerepel, hogy a Mennyei Atya a bűnösök megmentése érdekében meg akarja alapítani a világban Mária Szeplőtelen Szívének a tiszteletét.

Mi a különbség önmagunk Máriának ajánlása és szentelése között?

Beküldve: Önmagunk Szűzanyának szentelése

A két kifejezést szinonimaként is szokták használni, de a kettő nem ugyanaz. A felajánlás az első lépés, a bizalom aktusa. Rábízom magam Máriára, édesanyámnak fogadom el, engedem, hogy gondoskodjon rólam, és Jézushoz vezessen. Önmagunk Máriának szentelése egy teljesebb odaadás. Az Ő szolgálatába állok, elkötelezem magam, hogy segítem Őt tervei megvalósításában, hogy minél előbb eljöjjön az ő Szeplőtelen Szívének az uralma, vagyis hogy Isten országa a világban győzedelmre jusson. A felajánlásban a hangsúly az egyéni tökéletesedésen, megszentelődésen, üdvözülésen van, a szentelésben az apostolkodáson. A következőkben önmagunk Máriának szenteléséről beszélünk, amely tehát feltételezi és magában foglalja önmagunk Neki való felajánlását is.

Van-e jogi vonatkozása ennek a szentelésnek?

Beküldve: Önmagunk Szűzanyának szentelése

Ha valaki a Szüzanyának szentelés itt bemutatott formáját választja, az elsősorban lelki természetű cselekedet. Polgári vagy egyházjogi következményei nincsenek. A személyi adatok megadása azzal a céllal törénik,  hogy  regisztrálják Schioban,  hogy ezáltal részesedjék az ottani közösséghez tartozás kegyelmi kincseiben (Lásd "A következő szentels dátuma" alább!)

Aki írásban kifejezetten kéri, tagjává válhat egy egyházmegyei szinten (az olaszországi Vichensa egyházmegyében) elismert laikus hívőkből álló mozgalomnak. Ezek elfogadják a Mozgalom Szabályzatát, és kötelezik magukat, hogy megvalósítják annak célkitűzéseit, elkötelezik magukat, hogy aktívan részt vállalnak a Mozgalom szervezésében, és azoknak a határozatoknak a megvalósításában, melyeket a vezető szerevek kezdeményeznek.

A "Szeretet Királynője" Máriás mozgalomhoz való tartozás módjáról a "Neked szenteljük magunkat, Szeretet Királynője"  c. könyv 258-259. oldalán olvashatunk.

 

Mit jelent a szentelés kifejezés?

Beküldve: Önmagunk Szűzanyának szentelése

A magyarban a szentelés szót ilyen birtokos jelzős kifejezésekben használjuk: papszentelés, templomszentelés, oltárszentelés, harangszentelés, stb. A szentelésben egy személ, egy hely, egy tárgy  profán használatból való kivonásáról, Isten számára való lefoglalásáról van szó.  Ezek közül a papszentelés szentség, a többi szentelmény.

Egy személy Istennek szentelése történhet fogadalom által is. Ilyenről beszélünk szerzetesi fogadalom, vagy magánfogadalom esetén. Ennek megvannak a maga egyházjogi vonatkozásai is, tudniillik, hogy az Egyház milyen körülmények között fogadja el érvényesnek azt a fogadalmat, és hogy milyen jogok és kötelességek tartoznak hozzá. A szerzetesi fogadalom nem szentség, hanem szentelmény.

Önmagunk Máriának szentelése sem nem szentség, sem nem szerzetesi fogadalom, hanem egyéb szentelmény.  De tartalmában leginkább a szerzetesi fogadalomhoz áll közel. Hiszen itt is egy elköteleződésről van szó. A szegénységé, engedelmesség és a tisztaság fogadalma nélkül elkötelezi magát az ember Isten szolgálatára Márián keresztü.

Önmagunk Máriának szentelése a keresztségi igéret megújítását, annak aktualizálását jelenti. Minél inkább törekszik valaki a keresztségi igéretei szellemében élni, annál inkább rádöbben arra, hogy ez milyen nehéz. Önmagunk Máriának szentelésével új lendületet nyer ez a törekvésünk.

A szentelmények a Katolikus egyház által a szentségek mintájára alapított látható jelek, amelyek bizonyos, főleg természetfölötti hatásokat hoznak létre. Segítő kegyelmet adnak, vagyis a jóra való felső ösztönzést, megadják a bocsánatos, vagyis az apróbb bűnök eltörlését, a gonosz szellemeket segítenek távol tartani, földi javainkat védelmezik.

Hogy önmagunk Szüzanyának szentelése milyen természetfeletti hatásokat közvetít, erre vonatkozóan lásd alább: Mit igért Mária azoknak, akik Neki szentelik magukat?

További cikkeink...