Renato Baron

Beküldve: A schioi látnok


A jelenések kezdeteSchió

 

 

 

1985. márc. 25-én egy akkor 53 éves férfinak, Renato Baron-nak.

 

Ki Renato Baron?

 

Előadás (mp3)

 

Pietro Renato Baron 1932. dec. 7-én született. Családjától igaz keresztényi nevelést kapott. Esti tagozaton szerezte mérnöki diplomáját. Néhány évig gépészmérnök-technikusként dolgozott egy textilgyárban, majd Piovene Rochette-ben az Autópálya Társaságnál autópálya-fejlesztési feladatokkal foglalkozott egészen 1989-es nyugdíjazásáig. 1962. máj. 5-én vette feleségül Margherita Menin-t.

1960 óta többször beválasztották a schio-i városi képviselőtestületbe, 1970-től 1975-ig ő volt ott a közmunkákért felelős képviselő. Frakciója óvodájának igazgatója is volt, 1985-ig pedig a schio-i Democrazia Christiana egyik szekciójának titkára is. Józan gondolkodású, praktikus ember, akit kollégái, felettesei és barátai egyaránt becsülnek.


Renato Baron néhány elintéznivaló miatt San Martino templomocskájába érkezett. Ügyei elintézése után még ott maradt, hogy a Rózsafüzér Madonna szobra előtt egy padban térdelve imádkozzon. Hirtelen „úgy éreztem, mintha az élet kiszállna a testemből (így mesélte később Renato Baron) és mintha a lelkem is kirepülne belőlem…

Semmit sem láttam magam körül, és semmit sem éreztem…

A Madonna szobra beszélni és mozogni kezdett. Megelevenedett számomra. Úgy tűnt, a ruhája is mozog, Ő Maga pedig gyönyörű szemeivel rámnevetett. Azt mondta nekem:

„Tegnap is vártalak téged. Mától kezdve mindig ide fogsz jönni, mert nagyon sok dologról kell veled beszélnem, aztán… le fogod írni, amiket mondok, de addig még várj. Gyere el holnap és elmondom a többit.”

Mikor a jelenés véget ért, Renato annyira meg volt zavarodva, hogy egyszerűen csak elfutott és még a templom ajtaját is elfelejtette bezárni. Másnap visszatért a templomhoz, hogy bezárja az ajtókat, előtte azonban valami arra sarkallta, hogy imádkozzon egy keveset.

Renato így meséli: „Letérdeltem a szobor elé és elkezdtem imádkozni. Elolvastam néhány imát, és még folytattam Istennel beszélgetve és arra kérve őt, hogy ami előző nap történt ne ismétlődjön meg még egyszer… hogy ne lássam még egyszer azokat a dolgokat… egyszóval, féltem… Ám Mária másodszor is eljött. Ismét úgy éreztem, mintha az élet kiszállna belőlem, és lelkem kirepülne belőlem, míg a Hang megismételte:

„Én vagyok az, Mária, én vagyok az Isten Anyja, én vagyok az valóban, aki hozzád beszél. Vedd komolyan, amit mondok, és mostantól kezdve írd le minden szavamat. Fel foglak készíteni. Egy nap beszélni fogsz, de addig még várnod kell és a lelkedet előkészítened, mert hitnek egy útját fogjuk bejárni… Barátokat fogok neked felkészíteni, apostolokat, akik Máriát szeretik. Elküldöm őket hozzád, és még tovább fogsz menni velük az úton, mert nagyon sok lelket kell együtt megtérítenünk és Jézushoz vezetnünk.”

Mikor azon a napon ismét magamhoz tértem, nem futottam el, hanem hatalmas örömet éreztem magamban.”

 

Elmondta feleségének. Ő is kezdetben óvatosabb volt.

Mi van, ha az Ördög az, és csak megtéveszti a férjét?

 „Talán mégis becsapnak téged… mégsem lehetséges ez! Ebben a templomban annyi munkát végeztél, még csontvázakat is találtál, amiket a kriptában újra összeraktál… lehet, hogy valamilyen szellem jelent meg, hogy valami olyan van ott, ami nincs rendben… A helyedben vinnék szenteltvizet és megáldanám vele ezt a helyet.”

Renato megfogadta a felesége tanácsát. A szerzetesek templomához ment egy üveggel, megtöltötte szenteltvízzel, majd elment San Martino-i Madonna szobrához. És így meséli Renato, ami azután történt:

Beletöltöttem a szenteltvizet a szenteltvíz hintőbe, és azzal a kezemben a szobor elé léptem. Letérdeltem és belemerítettem a kezemet a szenteltvízbe. Amint azonban felemeltem a karom, hogy megáldjam a szobrot, szétnyílt a szórót tartó kezem, és az edény a földre esett és a jelenés azt mondta:

„Nekem kell téged megáldani. Én áldalak meg téged. Ne félj… légy okos. Eljön az idő, amikor nagyon sokan lesznek, akik feljönnek ide imádkozni. Mások nem fognak neked hinni. Tűrd el, higgy és imádkozz értük.”

1985. ápr. 2. volt az a nap, amikor mindez történt. Renato szíve legmélyéig meg volt győződve róla, hogy a Madonna volt, akivel beszélt. A következő naptól, 1985. ápr. 3-tól az Istenanya üzeneteket bízott Renatora, és felkérte őt, írja le azokat, hogy az egész világ tudomást szerezzen róluk.

 

Mit kíván a Szűzanya?

 

Megtérést kér.

A mai kor emberei hátat fordítottak Istennek, és átadták magukat a Világnak, azzal a szándékkal, hogy megtalálják a Boldogságot. De csalódnak, mert a boldogság minden feltételével és következményével Istentől származik. Egyedül Isten a forrása mindannak, ami jó, ami igaz, és ami az Élet. A Szűzanya üzenetei mindezt elmondják egyszerű szavakkal, és megmutatják a szükséges eszközökett, amikkel elszakadhatunk a világtól és visszatérhetünk teljes szívünkkel Istenhez. Akik Rá hallgatnak, tanúsíthatják, hogy a Szüzanyának igaza van.

Milyen változást hozott azok életében, akik oda figyeltek rá? Többen is ilyen válaszokat adtak.

„Korábban szinte felemésztett a munkám, a családom, a hobbim… mégsem éreztem azt a boldogságot, azt a belső békét, amit most megtaláltam. Most talán még többet dolgozom és foglalkozom a családommal, mint azelőtt, megmaradt minden hobbim, a kávéház, a szórakozás, a szabadidőmet a szeretetre és az imára fordítom. Teljesen más lett az életem…”

Ezeknek az embereknek az egyike mondta: „Ezt mindenkinek magának kell megpróbálnia, hogy megtudja, milyen szép is megélni, amikor bensőséges kapcsolatban élünk Istennel!”

 

A megtérés útjának fontos jelei

 

Ha anélkül olvassuk azokat, hogy meg akarnánk élni őket, nem értjük meg üzenetüket, hanem csak összezavarják lelkünket, nagyon terhessé válhatnak, és értelem nélküli üres szavaknak tűnhetnek. Ha azonban készek vagyunk lépésről lépésre meg is élni őket, nagyon hamar észrevesszük, hogy balzsamként hatnak szívünkre, hogy örömet és erőt adnak, és érezzük, megváltozunk.

 

1. Megtérés Istenhez

2. Az Eukarisztia

3. A felebaráti szeretet

4. Az ima és a böjt

5. Felajánlás a Madonnának

 

Ha el akarjuk érni a saját és a Világ megtérését, egész szívünkkel rá kell bíznunk magunkat a Szűzanyára, akit az Atya éppen azért küldött, hogy a Sátán elnyomásából megmentsen. Az 1986. jan. 2-i üzenetben lediktált egy felajánlóimát:

„Gyermekeim, dicsérjétek az Urat! Ne hagyjátok a megszentelődésnek ezt az idejét elmúlni. Tegyétek magatokat Isten templomává! Adjátok magatokat neki! Odaadás és ima fogja megmenteni a Világot. Imádkozzatok eképpen:

 

Ó, Mária, Világ Királynője,

Jóság Anyja,

közbenjárásodban bízva

átnyújtjuk Neked szívünket.

 

Vezess minket minden nap

az Öröm Forrásához.

Küldd el hozzánk a Megváltót.

Felajánljuk magunkat Neked

Szeretet Királynője. Amen.

 

 

Schio is located in Italy
Schio
Location of Schio in Italy

Coordinates: 45°43′N 11°22′E

 

 

 

contentmap_plugin