Bocsa József a kiengesztelődésről

Beküldve: Kiengesztelődési találkozók

Tartalomjegyzék

Gyógyulás

Kapcsolata a kiengesztelődéssel

v  A lelki sebek gátolják érzelmileg a kiengesztelődést

v  A gyógyulás által könnyebb lesz a kiengesztelődés

Akadályai

v  Bűn

Ø  meg kell bánni, gyónni

v  Bűntudat

Ø  Jogos

§  ha mi magunk vétkeztünk

§  segíti a bánatot

Ø  Jogtalan

§  Forrásai

·        Mások bűnei

¨       például a kiagyermek szülei veszekedése, válása miatt magát vádolja

·        Gonosz lelkek vádjai

¨       A gonosz egyik neve: vádló

¨       A Szentlélek egyik neve: Védelmező

v  Negatív érzelmekben való megmaradás

Ø  Harag

Ø  Bosszúvágy

Ø  Gyűlölet

Ø  Szomorúság, önsajnálat

A gyógyulás végbevivői

Jézus

v               Ő az igazi gyógyítónk

Ø                  Ő a szeretetnek, az egységnek, az igaznak, a jónak, a szépnek a foglalata, forrása, közvetítője, helyreállítója

§  Az Ő segítségével áradhatnak mindezek az értékek az életünkbe

§  Ő tud helyes kapcsolatba hozni minket a világ többi szereplőivel

v               Az Ő tanításával kell szüntelenül táplálkoznunk

v               Az Ő testét és vérét kell ismételten magunkhoz vennünk

Ø                  Ha nem eszitek az Emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet tibennetek. De aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon (Jn 6,53-54).

v               Az Ő bocsánatát, szabadítását és gyógyítását kell ismételten kérnünk

Gyógyítók

v  Kik, hogyan gyógyítanak?

Ø  Az Istentől származó erők, tudás által

§  Isten a napba, ásványokba, kristályokba, növényekbe, állatokba gyógyító erőket helyezett. Ezeket az erőket kellő tudás birtokában elő lehet hívni. Így gyógyíthatnak

·        orvosok,

·        gyógyszerészek,

·        gyógynövények, stb. ismerői

Ø  Az emberi jószándék, együttérzés, szeretet is gyógyít

Ø  A Szentlélek gyógyító ajándékai is működnek egyes emberekben

v  Milyen gyógyítókat célszerű elkerülni?

Ø  Azokat, akik ismeretlen, okkult eredetű erők által gyógyítanak, különféle kuruzslások, ráolvasások által

§  A bukott angyalok is tudnak gyógyítani. De céljuk nem a gyógyulás, hanem, hogy ezáltal is hatalomra, befolyásra tegyenek szert az óvatlan, minden áron és eszközzel gyógyulást kereső emberek felett. Az ilyen “gyógyítók” beavatkozsai nyomán újabb betegségek, orvosilag megmagyrázhatatlan és kezelhetetlen betegségek jelentkezhetnek.

Ø  Kerülendő, magukban veszélyeket rejtő gyógymódok, irányzatok

§  Ezek részletes tárgyalásába itt nem tudunk belebocsátkozni. Ezekről alaposabban Gál Péter: A New Age – keresztény szemmel. Több kiadást megért a könyv. Az 1997-es kiadás a Pázmány Péter elektronikus könyvtárban is olvasható.

·        Agykontroll

¨       azáltal, hogy az ismeretlen szellemi hatalmak felé fordul, kaput nyit a bukott angyalok előtt

·        Dianetika

¨       mögötte a Szcientológia egyháza áll

·        Enneagram

¨       Kidolgozóinak célja a megváltozott tudatállapot, a nirvana elérése

·        Guru mozgalom

¨       Sai Baba

¨       Baghwan Sri Rajneesch

·        Homeopátia

¨       az ilyen gyógyszerek előállításában mágikus cselekmények szerepelnek

·        Jóga körök

¨       A testi gyakorlatok nehezen választhatók el a jóga kereszténységgel ellentétes szellemétől

·        Myrphizmus

¨       az irányzat kidolgozójánál, Joseph Murphynél a tudatalatti már külön vallásként szerepel

·        Okkult, mágikus praktikák

¨       jóslás

¨       asztrológia

¨       inga és varázsvessző

·        Parapszichológia

¨       Régi babonákkal fertőzött

·        Spiritizmus

·        Szellemgyógyászat

¨       Régi elnevezések

Ø  mesmerizmus

Ø  simogatók

Ø  delejezők

¨       Mai elnevezések

Ø  érintés nélküli gyógyítás, bioenergetika

Ø  fényadás

Ø  kinezológia

Ø  mahikari

Ø  reiki

·        Természetgyógyászat

¨       A természetben sok gyógyító erő működik, de a jelenlegi hazai természetgyógyászat okkultizmussal fertőzött

·        Transzcendentális meditáció

v  Milyen hatásai lehetnek annak, ha ilyen gyógyítókhoz, praktikákhoz fordul az ember?

A kolumbiai fogorvosnő Dr. Gloria Polo Ortiz: Akit villámcsapás ért c. tanúságtételében következőképpen számol be erről saját tapasztalataként. „Elmondom önöknek, ha jósnőhöz mennek, teljesen mindegy, mit csinálnak ott. A bestia minden esetben megpecsételi önöket, ha boszorkánysághoz fordulnak, kártyavetőt keresnek fel vagy szellemekre esküsznek, asztalt táncoltatnak, spiritizmussal vagy asztrológiával foglalkoznak. Ezek miatt a hobbik miatt, amik ma nagyon divatosak, a gonosz megpecsételi önöket. Egyszer egy barátnőmmel voltam egy helyen egy boszorkánynál, hogy megtudjam a jövőt. A bestia rám nyomta a pecsétet. Ettől a pillanattól kezdve elkezdett a gonosz belső nyugtalanságot, zavartságot, felzaklatást, éjszakai rémálmokat, félelmet, kínlódást, ijedtséget okozni. Még az is megfordult a fejemben, hogy öngyilkos leszek. Sírtam, boldogtalannak éreztem magam, már nem találtam meg a békémet. Imádkoztam, de az Urat nagyon messze éreztem magamtól, már nem éreztem úgy az Úr közelségét, mint gyermekkoromban. Egyre jobban nehezemre esett imádkozni. Kinyitottam a gonosznak az ajtót.”

Mi magunk

v  Hinnünk és akarnunk kell! Ezek nélkül nem megy. A hit és az akarás nélkülözhetetlen feltételei a gyógyulásnak.

Feladatok

A minket bántókkal kapcsolatban töltsük meg tartalommal a következő mondatokat, cselekedjük, amit a felhívás kijelent!

Ø  Fájt az, hogy... és még most is fáj...

Ø  Megköszönöm neked (aki bántottál) azt, hogy... (amiket szívből tudunk)

Ø  Megköszönöm Istennek, hogy ezáltal a bántás által... ilyen és ilyen jókban részesültem

Ø  Menjünk vissza gondolatban abba a helyzetbe, ahol a bántás történt

§  Vigasztaljuk meg azt a kisgyermeket, akit (ismételten) bántottak

§  Tudatosítsuk, mondjuk el neki hogy Isten ott is, akkor is jelen volt

·        Ha nem lett volna jelen, elpusztulhattam volna, nem tudnám végezni most ezt a gyakorlatot