Bocsa József a kiengesztelődésről

Beküldve: Kiengesztelődési találkozók

Tartalomjegyzék

A KIENGESZTELŐDÉS CÉLJA, EREDMÉNYE: EGYSÉG, ÖSSZHANG, ÖRÖM, BÉKE

Az állapot jellemzői

v  Mindenki szeret mindenkit

v  Senki nem bánt, nem támad senkit

v  Senkitől se kell félni

v  Érvényesül benne

Ø  az öröm

Ø  a szabadság

Ø  az igazságosság

Akkor majd a farkas a báránnyal lakik, és a párduc a gödölyével heverészik; borjú és oroszlánkölyök együtt híznak, és kisgyermek terelgeti őket. Tehén és medve együtt legelnek, együtt heverésznek kölykeik, és az oroszlán szalmát eszik, mint a tehén. A csecsemő a vipera fészkénél játszik, az áspiskígyó üregébe dugja kezét az anyatejtől elválasztott gyermek. Nem ártanak, és nem pusztítanak sehol szent hegyemen, mert tele lesz a föld az Úr ismeretével, mint ahogy a vizek betöltik a tengert (Iz 11,6-9).

Kikkel jön létre az összhang, kikkel élhetünk békében?

v  Istennel

v  Önmagunkkal

v  A többi emberrel

Ø  könnyebb: jószándékúakkal, egészségesekkel

Ø  nehezebb (itt érvényesül a keresztviselés)

§  Isten útján járni nem akarókkal

§  betegekkel

v  A teremtés többi szereplőivel

Az összhang létrehozói

Jézus

v  Az Atya nevében megbocsát

Ø  Feltételei

§  ha megbánjuk bűneinket

§  ha bocsánatot kérünk

§  ha mi is megbocsátunk

v  Hogyan viszonyul a megbocsátott bűnökhöz?

Ø  megsemmisíti azokat

Ø  nem tartja számon

Ø  nem emlékszik rájuk többé

Ø  nem emlegeti fel

v  Hogyan viszonyul az éppen bűnt elkövetőkhöz, bűnben lévőkhöz?

Ø  Szüntelenül megbocsátást kínál

Ø  Magához hív, hogy hagyatkozzunk megbocsátó szívére

v  Megszabadít a különféle függőségektől, a gonosz lelkek által ránk rakott kötelékektől

v  Meggyógyít

Akik engedik, hogy Jézus működjék bennük

v  Jézus minden emberben ott él. De akik engedik is, tudatosan azon vannak, hogy működjék bennük, azokban tudja folytatni a kiengesztelődés művét.

Bizony, bizony mondom nektek: Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket viszi majd végbe, amelyeket én teszek, sőt nagyobbakat is tesz majd azoknál, mert én az Atyához megyek. Bármit kértek az én nevemben, megteszem azt, hogy az Atya megdicsőüljön a Fiúban (Jn 14,12-13).