Bocsa József a kiengesztelődésről

Beküldve: Kiengesztelődési találkozók

Tartalomjegyzék

Hányszor kell megbocsátani? A megbocsátás rózsafüzére

v  Ezt a kérdést már feltette Péter apostol Jézusnak

Ø  Akkor odalépett Péter Jézushoz, és megkérdezte: „Uram, ha vét ellenem testvérem, hányszor kell neki megbocsátanom? Talán hétszer?” „Mondom neked - felelte Jézus -, nem hétszer, hanem hetvenhétszer" (Mt 18,21-22).

v  Ennek alapján elkészítette valaki a “Megbocsátás rózsafüzérét". Megkértek, hogy fordítsam magyarra. A rózsafüzér egy keresztből és 77 szemből áll. A következőképpen kell imádkozni

Ø  A keresztre: Uram Jézus, te ismered bűnömet. Szabadíts meg engem! Te ismered összes látható és rejtett sebemet, melyet okoztak nekem. Segíts, hogy tudjak megbocsátani, és gyógyítsd meg lelkem sebeit! Segíts azoknak is, akiket én bántottam meg, hogy meg tudjanak nekem bocsátani!

Ø  A 77 szemre: Uram, segíts nekem és minden embernek, hogy mindent megbocsássunk!

Ø  Záró ima: Jézus Krisztus, te azt mondtad: Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek; nem úgy adom, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a szívetek, és ne csüggedjetek (Jn 14,7)! Jézusom, bízom benned! Amen

Ø  Nem a hetvenhetes szám a lényeges, más fordításokban egyébként is „hetvenszer hétszer” szerepel. A lényeg ezeknek a gondolatoknak az ismételgetése mindaddig, amíg mélyre nem hatolnak, és a tudatalattiban nem kezdik kifejteni hatásukat. Tehát imádkozható, ismételhető más módokon is. Például a hagyományos rózsafüzéren úgy, hogy a keresztre mondjuk az evangéliumi helyet, a „Miatyánkokra” a „keresztre” szóló részt, az „Üdvözlégyek” helyén pedig a „77 szemre” szóló fohászokat.

A megbocsátás eredménye

v  Szabadulás, szabadság

Ø  megszabadít a gonosz hatalmából

§  minket magunkat

§  a minket bántó számára is megnyitja az utat a szabaduláshoz

v  Gyógyulás

v  Békesség

v  Növekedés

v  Tökéletesedés

Bocsánatkérés

Miért?

v  A károkozásokért

v  A szeretetlenségekért

Kitől?

Istentől

Minden bűn Istent bántja, sérti, akadályozza az ő világgal kapcsolatos, emberiségre vonatkozó szeretettervének a kibontakozását. Én is felelős vagyok azért, hogy a világ még csak itt tart, ahol tart, és még nem jöhetett el Isten országa úgy közénk, és nem valósult meg az Ő akarata a Földön úgy, ahogyan a Mennyben.

Forduljunk hozzá személyes szavakkal, kérjünk tőle bocsánatot!

Embertársamtól

v  Formája

Ø  1. Először bánjuk meg és gyónjuk meg a másokkal szemben elkövetett bűneinket.

Ø  2. Helyezkedjünk Isten jelenlétébe (a bántott személynek nem kell jelen lennie) és megszólítva azt, akit bántottunk, Jézus nevében kérjünk tőle személyes szavakkal bocsánatot, mintha jelen lenne. Úgy, ahogy a tékozló fiú tette: előre elképzelte azt, hogy hogyan fog atyjától bocsánatot kérni, és amíg hazaért, gondolatban többször is eljátszotta magában.

Ø  3. Ha később személyesen is alkalom kínálkozik, az illetőtől a valóságban is kérjünk bocsánatot, vagy fejezzük ki valami módon, hogy szeretnénk a régi szeretetkapcsolatban lenni vele.

Ø  4. Kérjük Istent, hogy gyógyítsa meg az illetőt, és szabadítsa meg azoknak a gonosz lelkeknek a rabságából, akik esetleg a mi bántásunk révén hatalmat nyertek felette.

Önmagamtól

v  Az igazi belső, énemtől, attól, akinek Isten elgondolt, aki már lehetnék. Bűneimmel akadályoztam ennek a belső isteni énnek a kibontakozását.