Az engeszteléssel kapcsolatos programok a NEK előtt és alatt

Írta: Super User. Beküldve: Kiengesztelődési találkozók

A kiengesztelődés szent művészet                                           zarándoklat és imatalálkozó

Ars Sacra Fesztivál | 2021 | #lelki
2021. szeptember 11. | 10:00-12:00 óra
Szent Margit emlékhely - Margitsziget
1007 Budapest, Margitsziget | térkép

Szent Margit sírjánál eucharisztikus imatalálkozó a családi közösségek kiengesztelődéséért Szent Margit közbenjárását kérve.

A családokon belül és a családok között sok feszültség, konfliktus, szakadás van, amelyek kiengesztelődésre várnak. Szent Margit, a nagy magyar engesztelő, kiengesztelte családját: apját Béla királyt és bátyját Istvánt. Az ő példája is azt tanúsítja, hogy a kiengesztelés-kiengesztelődés akkor lesz szent, ha Jézus Krisztus engesztelő áldozatába kapcsoljuk bele. Így a Margit-szigeten csatlakozhatunk az NEK családi programjához is.

KAPCSOLAT
Török Iván
(30) 963 7718
sukosd38gmail.com

 

https://www.ars-sacra.hu/prg.php?prgid=5884

 

https://www.ars-sacra.hu/prg.php?prgid=5865

 

 

 

Bocsa József a kiengesztelődésről

Írta: Super User. Beküldve: Kiengesztelődési találkozók

 
 
Piarista Rendház Vác

A kiengesztelődés alapkérdései

Bocsa József

2009.08.06.

Ez a könyv kézirat a 2009 nyarán általam tartott lelkigyakorlatok vázlata 

 

...tovább dolgozom rajta. tervbe van véve könyv formában való megjelentetése is... 

KIENGESZTELŐDÉS, GYÓGYULÁS, SZABADULÁS, EGÉSZSÉG, ÖSSZHANG, EGYSÉG, ÖRÖM

 

BÉKE 

© bocsa józsef Sch.p.


Tartalomjegyzék

A TÉMA FONTOSSÁGA, FOGALOMTISZTÁZÁS

A KIENGESZTELŐDÉS CÉLJA, EREDMÉNYE: EGYSÉG, ÖSSZHANG, ÖRÖM, BÉKE

MIKNEK VAN SZEREPE A KIENGESZTELŐDÉSBEN?

Transzcendentális étékek

A világ szereplői

Rossz, kellemetlenségek

Károk, károkozások

Szenvedések

A szenvedések előnyei, hátrányai, pozitív, negatív oldaluk

A szenvedésekhez való viszonyulás

Harag, bosszú, gyűlölet

Fájdalom, szomorúság − élvezet

Képességek, funkciók

Szabadság

Gyógyulás

A KIENGESZTELŐDÉS AKADÁLYAI

Túl sok negatív tapasztalat, lelki seb

Téves hiedelmek

A KIENGESZTELŐDÉS SEGÍTŐI

Jézus megváltó cselekedetei

Jézus tanítása a megbocsátásról, kiengesztelődésről

Egyéb szentírási helyek a kiengesztelődésről

A bűn igazi természetének a felismerése

Belehelyezkedés a másik helyzetébe, az ő szemével nézni a világot és önmagunkat

Az agresszivitás okainak az áttekintése: miért agresszív a másik, miért bánt

A KIENGESZTELŐDÉS MŰVELETEI: MIKET KELL TENNÜNK, GYAKOROLNUNK?

ALAPMŰVELETEK

A bűnök kezelése

Megbocsátás

Bocsánatkérés

Károk jóvátétele, kijavítása, helyrehozatala

Vezeklés

Engesztelés

Elfogadás

Negatív érzelmek kezelése

A védekezés ösztönének a helyes működtetése

Az ösztönök hibás és helyes működtetése

KISEGÍTŐ MŰVELETEK

Mások hibáinak javunkra fordítása

Segíteni akkor is, amikor, úgy látszik, nem tudunk segíteni

Önsajnálat, önbüntetés levetkőzése

Konfliktuskezelés, másokkal való kommunikáció

Gondolat-tisztítás

Pszichológiai szemlélődés

Gondolat-kondicionálás

Kiengesztelődés társadalmi szinten