Családi, emberi kapcsolataink gyógyulása

Írta: Administrator. Beküldve: Egyéb alkalmakra

Szentmise és közbenjárás családunk, emberi kapcsolataink gyógyulásáért

(Otthoni felkészülés a 3. pénteki esti 6 órás szentmisékhez, és közbenjáráshoz)

 

Ezek a 3. pénteki szentmisék, közbenjárások a saját gyógyulásunkról és az őseinkkel való kapcsolataink elrendezéséről, a kiengesztelődésről szólnak. Ahhoz hogy minél teljesebben át tudjuk imádkozni a saját életünket és családfánkat, szükséges az egyéni, otthoni előkészület.

Felkészülés, teendők

1.    Írd össze a családfádat minél részletesebben, oldalági rokonokkal együtt. Fontos felírni az elvetélt vagy abortuszban elhunyt magzatokat is!

2.    Vizsgáld át az alábbi szempontok szerint, amennyire ismereteid engedik, az őseid, rokonaid életét (A család legifjabb tagjától visszafelé, az oldalágai rokonság szintjeit is nézzük!)

3.    Először saját magad gyógyulását keresd, utána a családodét!Mindkettőhöz segíti a következő két áttekintés. Az első (A/), témakörök szerinti és a második abc rendes (B/) lista segít áttekinteni a családod, őseid életében előforduló bűnöket és a mögöttük álló sátáni erőket (ahogy a Miatyánk fogalmazza, a gonoszt). E két áttekintés segítségével készíts két listát!

a)     A tégedet és családodat kísértő, támadó, szorongató gonosz lelkekről és az általuk előidézett bűnökről

b)     A velük ellentétes erényekről, jó tulajdonságokról (ez utóbbit a B/ táblázat 2. oszlopa tartalmazza. Mindkét listát kiegészítheted olyanokkal is, amiket neked, személyesen mutat a Szentlélek.)

4.    A bűnöket bánd meg, ha katolikus vagy, gyónd meg, kérj ezekért bocsánatot Istentől, hiszen minden bűn Őt is bántja, bűneink kínozták meg Jézust kegyetlenül és juttatták keresztre.

a)     Először lélekben azoktól is kérj bocsánatot, akiket te bántottál.

b)     És bocsáss meg azokat, akik téged bántottak.  Mindezt csendben imádkozva tedd – elképzelve, hogy jelen van Jézus és azok a személyek, akinek megbocsátasz, és akiktől bocsánatot kérsz. Mondd: „Jézusom, a Te nevedben bocsánatot kérek XY-tól, és megbocsátok azoknak (egyenként, név szerint, lehetőleg kimondva a súlyosabb bántásokat, fájó negatív élményeket) akik engem bántottak.” Bocsáss meg saját magadnak is! Ha Istent vádoltad volna a veled történtekért, kérj Tőle bocsánatot, hogy balgaságodban félreismerted Őt.

c)      Kérd Jézust és Máriát, hogy gyógyítsák be azokat a sebeket, amiket ti okoztatok egymásnak. Ezzel te is gyógyítod azokat a sebeket, amelyeket a ti bűneik okoztak Istennek és Máriának.

5.    Mondj ellentazoknak a gonosz lelkeknek (érzelmeknek, ösztönzéseknek, kísértéseknek), amelyeket sikerült azonosítani. Parancsold meg ezeknek, hogy hagyjanak el téged, ahogyan Jézus is tette és tanította: „Távozz tőlem Sátán”, illetve ahogyan a Miatyánkban kéred: „Szabadíts meg a gonosztól”, szabadíts meg a gonosz minden kísértésétől, zaklatásától, szorongatásától, erőimet meghaladó támadásaitól. Kérd meg Szent Mihály Arkangyalt, hogy „taszítsa ezeket a kárhozat helyére”.

6.    Ezután kérd a Szentlelket, hogy Ő töltse be mindazokat a helyeket, területeket az életedben, amiket eddig ezek a gonosz lelkek bitoroltak azokkal az erényekkel, jó tulajdonságokkal, amelyekre leginkább szükséged van, amelyeket a táblázat második oszlopa alapján összegyűjtöttél. Ettől kezdve ezekkel kell feldíszíteni belső lakásodat, egész életedet. A szeméttel, a gonosz lelkekkel, amiket Jézus és Szent Mihály segítségével kitakarítottál, a jövőben csak annyiban foglalkozz, hogy újra meg újra kisöpröd őket, mint a szemetet, ha visszaszállingóznának. A jónak, a szépnek, az igaznak a növekedésével, érvényesítésével foglalkozz!

7.    Saját életedről te rendelkezel: Bánhatod bűneidet, ellene mondhatsz a gonosznak, és törekedhetsz azoknak a jó tulajdonságoknak a magadra öltésére, amelyekről beláttad, hogy fontosak. Családod tagjai számára mindezeket csak kérheted. Élő családtagjaid számára mindazt csak kérheted, amit a magad életében átimádkoztál és elvégeztél ennek a két listának a segítségével, hogy ők is belássák mindezt, és megtegyék ők is ezeket a lépéseket. Helyettük, az ő nevükben is elvégezheted mindezt, de ennek elsősorban közbenjáró értéke van. Hogy teljes hatékonysággal érvényesüljön az ő életükben is, kell az ő szabadakaratú hozzájárulásuk és együttműködésük.

8.    Amit a magad életében így elvégeztél (lásd az előző pontok), azokat megteheted közbenjáróként elhunyt családtagjaid, őseid helyett is. Ez utóbbiak számára elsősorban azt kérd, hogy szabadítsa ki őket Isten minél előbb a tisztítótűzből. Imádkozz értük, vállalj áldozatokat, mondass szentmiséket értük. És kérd Jézust, hogy vágja el azokat a negatív szálakat, kötelékeket köztetek (közted és élő családtagjaid között), hogy az ősöktől jövő rossz hatások a jövőben már ne érvényesülhessenek.

 

A/ Életünk és családunk életének az áttekintése témakörök szerint

 

Csalódások: a másik emberre kivetített szeretetünkben / elvárásunkban szoktunk csalódni, mely sokszor az Istennel szembeni lázadáshoz vezet.

Sokkos, eszméletlen, tudatmódosult állapotok (kábítószer, alkohol, gyógyszerek): nyitott kapui lehetnek a démoni támadásoknak.

Átkok:cigányátkok, ráolvasás, szülői átkok, negatív kijelentések („neked ez nem megy”, „te ehhez buta vagy” stb.), rosszkívánságok

Hit, hitetlenség: Hitetlenség, hittagadás, lanyhaság és igénytelenség a hit gyakorlásábanCsaládtagjaink hitbeli gyengéségének el nem fogadása, emiatti elutasítottságok és fájdalmak, más hitre térésük meg nem bocsátása.

Az egyházi személyekben való csalatkozás, a bennünk való megbotránkozás, a tőlük kapott sérelmek és az emiatti ellenségeskedések. Megátalkodottság. Árulás. Rágalmazás…

Élet, halál: Abortusz, vetélés, a születendő gyermek elutasítása, nem szeretettel való kihordása, a nemének el nem elfogadása, a házasságon kívül fogant gyermekek, fogamzásgátlás, gyermekek születésének elutasítása, frigiditás, vérfertőzés, paráznaság, erőszakosság, házasságtörés, hűtlenség, bujaság, perverziók…

Gyász, családtagjaink elvesztése miatti meg nem bocsátás Istennek, magunknak, az elhunytnak - keserűség, reményvesztettség, kilátástalanság, magányosság, társtalanság…

Gyermekeink elutasítása, a miattuk érzet szégyen, gúny, harag, keserűség, depresszió.

Eltűnt rokonok, rokoni kapcsolatok megszakadása, uralkodás, szülők elutasítása, el nem fogadása. Stb.

Istengyermekségünk és emberi méltóságunk el nem fogadása. Önmagunk pusztítása, önmagunk elutasítása és gyűlölete, öngyilkosság, gyilkosság, gúnyolódás, cinizmus…

Kábítószer, alkohol,

Szenvedélyek: alkohol, drog, nikotin, szenvedélybetegségek, függőségek (számítógép, Tv, pornográfia, szerencsejáték, munkamánia, társfüggőség, stb.)

Mammon: pénzimádat, hirtelen meggazdagodás és elszegényedés, -> szövetségkötés a sátánnal, manipulálás, mások szabadságának és érzelmeinek megvásárlása, kényszerítések, rabságban tartás…

Okkultizmus: boszorkányság, mágia (fehér, fekete), babonaság, jóslás, horoszkóp, keleti vallások; sok keleti gyógymód, ha szellemi hátteret hordoz; reiki, transzcendentális meditáció, (TM) iriszgyógyászat, akupunktúra, akupresszura, homeopátia,  New Age, spiritizmus, kártyavetés, szellem-idézés, sámánizmus,  tenyérjóslás, woodu, fényadás, agykontroll, inga, jóga, keleti harcművészetek, szabadkőművesség, titkos társaságok, kompromisszum vagy szövetségkötés a sátánnal, stb.

Harry Potter és más hasonló  varázslással, boszorkánysággal kapcsolatos könyvek, filmek.

Okkult szimbólumok testünkön, ruháinkon, lakásunkban, környezetünkben (ötágú csillag, ördögfej, piramis, fordított kereszt, 666, sárkány, kígyó, bagoly, stb.)

Háborúk következménye:

Trianon, I.-II. világháború, '56, Recsk, Gulág, Andrássy u. 60, kommunizmus,  ÁVH, kitelepítések, tsz-esítés, beszolgáltatások, igazságtalan megtorlások, bebörtönzések, stb.

Ha kevés az információd, kérd a Szentlelket, hogy mutasson rá a problémás esetekre, területekre!

Elsősorban meg nem bánt bűnöket, kiengeszteletlenségeket, el nem rendezett viszonyokat, kapcsolatokat, bűnöket keress!

Készíts egy listát, nem baj, ha nem tudod pontosan melyik rokonod érintett ezekben!

 

B/ Az életünkben és családunk életében szerepet játszó szellemiségek és bűnök áttekintése, és a velük ellentétes erények, jó tulajdonságok, tennivalók, viselkedésmódok, amelyekért imádkoznunk kell, amelyeket magunkra kell öltenünk, amiket gyakorolnunk kell.

 

 

abortusz

élettisztelet, gyermekek elfogadása

aggodalmaskodás, aggályosság

bizalom, ráhagyatkozás

agresszió, erőszakoskodás

szelídség

akaratgyengeség

akaraterő

alakoskodás, képmutatás

őszinteség, egyenesség

alkoholizmus

önmegtagadás, mértékletesség

állhatatlanság

állhatatosság

álságosság

egyenesszívűség

álszentség

szentség

anyagiasság

anyagiaktól való függetlenség, lelki szegénység

árulás, kémkedés

hűség, becsületesség

árulkodás

titoktartás, diszkréció

átkozódás

áldásmondás, jókívánság

balgaság

okosság

bálványimádás

Isten imádása

bátortalanság

bátorság

becsapás

mások javának az akarása, keresése, szolgálata

becsmérlés, rágalom, szidás

dicséret, elismerés, tisztelet

becsületsértés

becsületesség, bocsánatkérés, jóvátétel

befolyásolás a rosszra

befolyásolás a jóra

békétlenség

békességszeretet

bénító szellemek

szabadulás, Istenre való ráhagyatkozás, akaraterő, szabadság

besúgás, árulás

becsületesség, tisztesség, hűség

betegség

egészség

bezártság, bezárkózás

megnyílás, nyitottság mások felé

birtokháborúk

mások tulajdonának tiszteletben tartása

bizalmatlanság

bizalom

bosszú(állás)

sértések, bántások elviselése, az igazságszolgáltatás Istennek való átengedése

botránkoztatás

jó példa mutatása

brutalitás

mások tisztelete, figyelem, gyengédség

bujaság, érzékiség

tisztaság, önmegtagadás

butaság

okosság

büszkeség

alázat

csalás, ámítás

igazlelkűség, becsületesség

csalódás

bizalom

csellel szerzett vagyon

becsületes munka

csüggedés, csüggedtség

bátorság

dac

együttműködés

depresszió

szabadulás, Istenre hagyatkozás

dohányzás, drogozás, játékszenvedély függőség

szabadulás, lemondás, önfegyelem, szabadulás, önmegtagadás

durvaság

gyengédség

dühösség

lelki béke

ellenállás a jónak

a jóra való ráhangolódás

elutasítás, elutasítottság

elfogadás, elfogadottság

elvetettség, kirekesztettség

elfogadás, biztonság, szeretetegység

engedetlenség

engedelmesség

erőszak

a másik tiszteletben tartása, gyengédség

érzékenység, érzékenykedés

önfegyelem, kiegyensúlyozottság

érzékiség

a lelki értékekre, erényekre figyelés, önfegyelem, önmegtagadás

felbujtás

lecsillapítás

félelem

bátorság, hit, bizalom

felelőtlenség

felelősségérzet

félrevezetés

egyenesség, őszinteség

féltékenység

bizalom

gőg, kevélység, büszkeség

alázat

gyász szelleme

halottaink elengedése, Istenre bízása

gyávaság

bátorság

gyilkosság

élettisztelet, önkontroll

gyűlölet

szeretet

hajszoltság

helyes időbeosztás, önszeretet

halál szelleme

élni akarás, élet szeretete, Istenbe vetett bizalom

hamisság

egyenesség, őszinteség

harácsolás

kevéssel való megelégedés, beosztás, gondviselésre való ráhagyatkozás

harag, haragosság

szelídség, önfegyelem, kiegyensúlyozottság

hatalomvágy

alázat

házasságtörés, hűtlenség

hűség, tisztaság, mértékletesség

hazugság

igazmondás, őszinteség

hidegség, ridegség

szeretet, gyengédség

hiszékenység

józan ész

hitszegés,

hitben való hűség, kitartás

hiúság

alázat, helyes önismeret

homoszexualitás

szabadulás, tisztaság, a másik nemhez való vonzódás

hűtlenség

hűség

igazságtalanság

igazságosság

ijesztgetés, megfélemlítés

bizalom, ráhagyatkozás

intrika, cselszövés

egyenesség, őszinteség

irgalmatlanság

irgalom, irgalmasság

irigység

elégedettség, kiegyensúlyozottság

istenkáromlás

istendicsőítés, istenimádás

iszákosság

mértékletesség, lemondás, önmegtagadás, böjt

jóra való restség

jóra való készség, erős akarat

kalmár szellem

megelégedettség, felebaráti szeretet

kapzsiság

beosztás, alázat, megelégedettség, elfogadás

káromlás, káromkodás

imádás, dicsőítés, tisztelet

károsítás

jóvátétel

káröröm

együttérzés

karriervágy

alázat, kiegyensúlyozottság, ráhagyatkozás, elfogadás

kegyetlenség

irgalom, szeretet, gyengédség

keménység

gyengédség, irgalmasság

kényelmesség, lustaság

akaraterő, önmegtagadás, kötelességtudat

kényszeresség

szabadság

kényszerképzetek

Istenre való ráhagyatkozás, pszichés egészség

képmutatás

egyenesség, őszinteség

kérkedés

alázat

keserűség

alázat, Istenre való ráhagyatkozás, lelki béke

kételkedés, kétkedés

hit, bizalom

kétségbeesés

hit, bizalom, ráhagyatkozás, lelki béke

kevélység

alázat, szeretet

kicsapongás

mértékletesség, önfegyelem, önmegtagadás

kicsinyesség

nagyvonalúság

kifosztottság

Istenben való gazdagság

kihasználás

felebaráti szeretet, tisztelet

kínzó szellemek

szabadítás, szabadulás

kirekesztettség

elfogadás, elfogadottság, helyes önértékelés

kisebbrendűségi érzés

önbecsülés, önmagunk helyes értékelése, helyes önismeret

kisemmizettség

Istenben való gazdagság, elfogadás, felajánlás, helyes önértékelés

kishitűség

hit, bizalom, ráhagyatkozás

kivagyiság

alázat, helyes önismeret

kíváncsiság (túlzott), kíváncsiskodás

a másik (intimszférájának a) tisztelete

kivetettség

elfogadás, elfogadottság, helyes önértékelés, szeretet

kizsákmányolás

igazságosság

komolytalanság, felületesség

komolyság, igaz értékek, elmélyültség

korrupció, megvesztegetés

igazságosság, egyenesség, őszinteség

ködösítés

tiszta beszéd, egyenesség, őszinteség

könnyelműség

megfontoltság

közömbösség

másokra való odafigyelés

közönyösség, fásultság, érdektelenség

felebaráti szeretet, odafigyelés, önmagunkkal való harmónia

kritizálás, ítélkezés

alázat, igaz ítélettel való ítélet, az ítélet Istenre hagyása

kuruzslás, okkult eszközökkel való gyógyítás, fehér mágia

szabadulás, Istenre való ráhagyatkozás

lanyhaság, lustaság, jóra való restség, tunyaság

akaraterő, jóra való elszántság, jó időbeosztás

lázadás

elfogadás, alázat

lelki süketség, érzéketlenség, lelki vakság

hit, Istenre, értékekre való figyelés

lenézés, leuralás, nagyképűség, gőg kevélység, kivagyiság

alázat, mások elfogadása, felebaráti szeretet

lenézettség, kisebbrendűségi érzés

helyes önértékelés, Istenbe vetett bizalom, önmagunk elfogadása

letargia, depresszió

szabadulás, Istenbe vetett hit, életöröm, vidámság egészség

lopás, rablás

tisztesség, más tulajdonának a tisztelete, elégedettség

magányosság, elszigeteltség, kirekesztettség, magunkba zárkózás

elfogadás, elfogadottság, helyes önértékelés, nyitottság, Istenre való ráhagyatkozás

makacsság, önfejűség

alázat, helyes önismeret, másokra való odafigyelés

mammon-imádat, pénzsóvárság, fukarság

megelégedettség, lelki szegénység, felebaráti szeretet

manipuláció

egyenesség, őszinteség, tisztesség

mártíromság, szenvelgés, önsajnálat

helyes önértékelés, elfogadás

mások feletti uralkodás, hatalomvágy

felebaráti szeretet, tisztelet

mazohizmus, önkínzás

helyes önértékelés, önszeretet

megalázás, lekezelés, lenézés, megalázottság

a felebarát tisztelete

helyes önértékelés, elfogadás, akaraterő

megalkuvás, szolgalelkűség

egyenesség, őszinteség, tisztesség, helyes önértékelés

megátalkodottság, konokság

alázat, ráhagyatkozás, hit

megbetegítő szellemek

szabadulás, egészség

megerőszakoltság

felajánlás, tisztaság, helyes önértékelés

megfelelni akarás

hit, elfogadás, helyes önértékelés

megfélemlítettség, rettegés, félelem

hit, ráhagyatkozás, bizalom

meghasonlás, meghasonlottság

kiegyensúlyozottság, akaraterő, helyes önértékelés

megnyomorítottság, megalázottság, meggyalázás

hit, elfogadás, helyes önértékelés

megrontottság, megerőszakoltság

megbocsátás, helyes önértékelés, Istenre való ráhagyatkozás

megrögzöttség

helyes értékrend

megszólás, rágalmazás

alázat, az ítélet Istenre bízása, mások tisztelete

megtévesztés

egyenesség, őszinteség, tisztesség

megvesztegetés, korrupció

becsületesség

mértéktelenség

mértékletesség, önfegyelem

munkamánia

mértékletesség, önfegyelem, helyes önszeretet, jó időbeosztás

nyomorító szellemek

szabadulás, helyes önismeret, Istenre való ráhagyatkozás

nyughatatlanság

jó időbeosztás, lelki béke, harmónia, kiegyensúlyozottság

nyugtalanság, félelem

ráhagyatkozás, bizalom, harmónia

önámítás

helyes önismeret

önbálványozás, önimádat, nárcizmus

alázat, helyes önismeret, felebaráti szeretet

öngyilkosság

szabadulás, életszeretet, Istenre való ráhagyatkozás,

önkielégítés

tisztaság, mértékletesség, akaraterő

önkínzás, önsanyargatás, mazochizmus, (anorexia, bulaemia)

istenszeretet, helyes önszeretet, önmagunk elfogadása

önmegvetés, saját magunk lekicsinylése

helyes önismeret, önszeretet, önmagunk elfogadása

önsajnálat

helyes önismeret, önszeretet,  fájdalmak felajánlása

önvád(lás)

helyes önértékelés, elfogadás, Isten bocsánatának az elfogadása

önzés

önzetlenség

örömtelenség

harmónia, kiegyensúlyozottság, lelki béke, Istennel való egység,

összeférhetetlenség

alázat, helyes önértékelés, felebaráti szeretet

panaszkodás

felajánlás, elfogadás

pánikbetegségek szellemei

szabadulás, Istenre való ráhagyatkozás, bizalom, kiegyensúlyozottság, egészség

paráznaság, bujaság, tisztátalanság, érzékiség, pornográfia

tisztaság, mértékletesség, önmegtagadás

pártoskodás, megosztás, megosztottság

egység, becsületesség, egyenesség, mások elfogadása, mások véleményének a tiszteletben tartása

pazarlás

beosztás, mértékletesség

perfekcionizmus

alázat, Istenre való ráhagyatkozás, saját korlátok elfogadása

perverzitás

szabadulás, tisztaság, mértékletesség, önmegtagadás

pletyka

alázat, mások tisztelete, ítélkezés Istenre hagyása, felesleges beszéd kerülése

pogányság

helyes hit

rabságban tartás

szabadulás, hit, szabadság tiszteletben tartása

rablás

más tulajdonának a tisztelete, igazságosság, megelégedettség

rabság

szabadulás

rágalmazás

igazlelkűség, igazsághoz való hűség

rátartiság, kivagyiság

alázat, helyes önismeret

reménytelenség, kilátástalanság

remény, hit, bizalom, ráhagyatkozás

rendetlenség

rendszeretet, rendszeresség

renyheség, lustaság, jóra való restség

akaraterő

rettegés

szabadulás, hit, bizalom

rivalizálás, versengés

alázat, helyes önismeret, felebarát elfogadása, tiszteletben tartása

rombolás

építés, egység

rontás, ártás, bűbáj, varázslás

szabadulás, Istenbe vetett hit, isteni védelem (alatt levés)

sértő szellemek

Istenben való rejtettség

sértődöttség

megbocsátás

sunyiság

egyenesség, igazság

szemérmetlenség

szemérmesség, tisztaság

szeretetlenség

szeretet

szívbéli hűtlenség

hűség, szeretet

szomorúság

kiegyensúlyozottság, derű, harmónia, lelki béke

szorongás, félelem

hit, ráhagyatkozás, lelki béke

szószegés

hűség, igazság

tapintatlanság

tapintatosság

tehetetlenség

ráhagyatkozás, akaraterő

tekintélyrombolás, tiszteletlenség

tisztelet

telhetetlenség

alázat, elfogadás, önmegtagadás

teljesítmény kényszer, megfelelni vágyás, perfekcionizmus

helyes önértékelés, elfogadás, Istenre való ráhagyatkozás

tévedhetetlenség

alázat, helyes önismeret

tisztátalanság

tisztaság

tiszteletlenség

tisztelet

tolvajlás, lopás, rablás

mások tulajdonának tiszteletben tartása, saját keretek elfogadása

torkosság

mértékletesség, önmegtagadás

törtetés, erőszakosság

alázat, szelídség, mások tiszteletben tartása

trágárság, káromkodás

szép beszéd

tudathasadás, skizofrén szellemek

szabadulás, gyógyulás

tudatlanság

bölcsesség, tudás, okosság, műveltség, tanulás, alázat

tunyaság, restség, lustaság

akaraterő, jó időbeosztás, önmegtagadás

űzöttség, hajszoltság, kimerültség

jó időbeosztás, helyes önszeretet, pihenés, lazítás

vádaskodás, ítélkezés, vádlás

megbocsátás, felebarát tisztelete, alázat, ítélet Istennek való átengedése

vallási köntösbe bújtatott kényszerítések, vallásos démonok

alázat, Istenre való ráhagyatkozás, megkülönböztetés, tisztánlátás

 

helyes Istenismeret, megkülönböztetés

veszekedés, civakodás

békességszeretet, kibékülés

vetélkedés, rivalizálás

alázat, a másik tisztelete, önmagunk és a másik elfogadása

világiasság

vallásosság, hit, istenszeretet

viszály (kodás), veszekedés, megosztottság

megbocsátás, kiengesztelődés, békességszeretet, békességszerzés, egység

vonakodás

készség(esség), jóra való készség

zaklató szellemek

szabadulás

zaklatottság

kiegyensúlyozottság, derű, Istenre való ráhagyatkozás

zűrzavar

harmónia, kiegyensúlyozottság, tisztánlátás

zsarnokság

alázat, szabadság

zsarolás

megbocsátás, kiengesztelődés, felebaráti szeretet

zsugoriság, fösvénység

nagyvonalúság, önfeláldozás, adakozás

 

Our website is protected by DMC Firewall!