Egy afrikai püspök a családszinódusról

Írta: Administrator. Beküldve: Írások

 

Emmanuel Ade Badejo, a nigériai Oyo püspöke a This Day újság vasárnapi számában leírta néhány gondolatát a jelenleg Vatikánban zajló családszinódusról.

Képtalálat a következőre: „Emmanuel Ade Badejo”

Hasonlóságot lát a törökön aratott Lepantói tengeri győzelem, és az egyházat most érő pogány fenyegetettség között. A lepantói győzelmet a 16. századbanban, amely a keresztény civilizációt megmentette az akkori török hódítóktól, a rózsafüzérnek tulajdonították, amelyet akkor sokan imádkoztak a pápa ajánlására. Szent V. Piusz pápa ennek a győzelemnek az emlékére vezette be az Egyházban a Szűzanya iránti hála kifejezéseként október 7-ére Rózsafüzér Királynőjének az ünnepét.

Ma egy olyan harc kellős közepén vagyunk - írja a püspök - amelyben a homoszexualitást, a születésszabályozást, az elváltak és újraházasodottak szentáldozáshoz való engedését, és a nők diákunussá szentelésének engedélyezését akarják kikényszeríteni olyan csoportok, amelyek „teljesen ellentétben állnak az egyházzal”. Nézőpontjukat rá akarják erőltetni a családszinódusra is.

„Látva a nyugati államokban az élethez való jog ellen zajló évek óta húzódó nyomást és az egyházellenes és homoszexuális életstílus erőltetését, amely nyilvánvaló ellentétben van Afrika házassághoz és családhoz való hozzáállásával, elmondható, hogy a szinóduson egy ütközet folyik, amit meg kell nyerni.”

Nem véletlen szerinte, hogy a szinódus üléseinek az idejére esett a Rózsafüzér királynőjének az ünnepe. Az sem véletlen, hogy a szinódus Assisi Szent Ferenc ünepén kezdődött. És talán az sem véletlen, hogy azon a vasárnapon az evangéliumban Jézus a házasság felbonthatatlanságáról szólt.

Nincs ok a kétségbeesésre, mert a szinódust a hit cselekvéseként kell felfogni. Ha aggasztó híreket is terjesztenek a Vatikánban zajló püspöki szinódusról, a hívők nem kell, hogy aggodalmaskodjanak, mert „az Egyház története, amely átélt már jó és rossz időket, alkalom arra, hogy bizalmunkat az Úrba vessük. Az egyháztörténelem eseményei Isten népét egyszerűen arra kell, hogy késztessék, hogy jobban imádkozzon a felülről jövő segítségért, és hogy Jézusban bízzon, aki azt mondja: ,ne engedjétek, hogy szívetek összezavarodjon! Higgyetek Istenben, és bennem is higgyetek!’ (Jn 14,1) A rózsafüzér a családról szóló szinódus ideális imádsága. Máriának és családjának annak idején Heródes hatalmával és agressziójával kellett megküzdenie. Az egyenlőtlen küzdelemben, amely a király és az egyszerű szentcsalád között zajlott, Isten győzött.”

A hívőknek ezért október hónapjában a rózsafüzér imádkozása által a Szentlelket kell lehívniuk. Ez bitosan jó hatással lesz a szinódusra.

Forrás: http://www.katholisches.info/2015/10/12/bischof-badejo-die-bischofssynode-die-schlacht-von-lepanto-und-der-rosenkranz/

Keresztút

Írta: Super User. Beküldve: Írások

Keresztút

 

 

 

 

 

 

A keresztut a bajorországi Aschauban található.A helyi plébános kezdeményezésére állították fel 1999-ben. Az Aschau-beli hívek minden nagypénteken ezt a kb. 2 km-es keresztutat járják, amely a falu széléről Winterbergre visz fel. A keresztút a Thal-ban található 13. században román stílusban épült kis Péter templom stációképei felhasználásával készült, amelyeket 1877-ben festett egy Hitzinger nevű festő.

 

 

 

 


 

 

 

1.   Állomás: Jézust halálra ítélik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jézus, Te bűn nélküli áldozati bárány.

 

 

 

 

 

 

2.   Állomás: Jézus vállára veszi a keresztet


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jézus, Te végtelen jóság.

 

 

 

 

 

3.   Állomás: Jézus először esik el a kereszt alatt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jézus, Te engesztelő áldozat bűneinkért.

 

 

 

 

 

4.   Állomás: Jézus találkozik édesanyjával


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jézus, Te a szeretet és a béke köteléke

 

 

 

 

 

5.   Állomás: Cirenei Simon segít vinni Jézusnak a keresztet


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jézus, mi is segíteni akarunk vinni a keresztet!

 

 

 

 

 

6.   Veronika kendőt nyújt Jézusnak


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jézus, vésd belénk is a Te képmásodat!

 

 

 

 

 

7.   Állomás: Jézus másodszor esik el a kereszt alatt


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jézus, Te a gyengék erőssége

 

 

 

 

 

8.   Állomás: Jézus vigasztalja a síró asszonyokat


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jézus, Te vigasz minden szenvedésben

 

 

 

 

 

9.   Állomás: Jézus harmadszor esik el a kereszt alatt


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jézus türelmes és teli irgalommal

 

 

 

 

 

10.               Állomás: Jézust megfosztják ruháitól


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jézus, Te Isten szent temploma

 

 

 

 

 

11.               Állomás: Jézust keresztre szegezik


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jézus, te áldozati bárány a bűnösökért

 

 

 

 

 

12.               Állomás: Jézus meghal a kereszten


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jézus, én Uram, én Istenem

 

 

 

 

 

13.               Állomás: Jézus testét leveszik a keresztről


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jézus, Te Szűz Mária Fia

 

 

 

 

 

14.               Jézus szent testét sírba teszik


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jézus, életünk és feltámadásunk

Átok

Írta: Administrator. Beküldve: Írások

 

  • I. Bevezetés

  • Ø  Ez az előadás Francis Mac Nutt: Szabadíts meg a gonosztól c. könyvén alapul. Több vonatkozásban annak a továbbgondolása. Marana Tha 2004 115-153. p.

A búcsúnyerés feltételei

Írta: Administrator. Beküldve: Írások

Minden bűn kártétel, károkozás magunknak és másoknak. Egy egyszerű példával világíthatjuk meg. A közlekedési balesettel, amely a legtöbbször nem is szándékos, csak figyelmetlenségből történik. De érte valaki felelős. Ha kisebb kár keletkezett, mondjuk csak az egyik gépkocsiban, a kár kijavításának a menete a következő. Ha a károkozó elismeri felelősségét, őneki kell kijavítania az okozott kárt. Ha van érvényes felelősségbiztosítása, a biztosító átvállalja a sérült gépkocsi javításának a költségeit. De a vétlen félnek is sok utánajárásába, fáradságába kerül, amíg kijavítják autóját. Ha olyan nagy kár keletkezett, hogy meghalt valaki, akkor hiába fizetne a biztosító, a meghaltnak és a hozzátartozóknak az nem igazi kártérítés. A meghalt ember nem támasztható fel. Az ilyen nagy károkat csak Isten tudja jóvátenni. Ezt teszi Jézus a megváltásban.